Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Roepingenzondag 2017: ‘God heeft jou voor ogen!’ 

5-5-2017   
 
De R.-K. Kerk viert op zondag 7 mei Roepingenzondag. Dit jaar is het thema: ‘Reality. God heeft jou voor ogen!’ Wereldwijd wordt die dag in kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Het Aartsbisdom Utrecht organiseert op 6 mei in Utrecht voor de leden van de diocesane gebedskring om roepingen bovendien een ontmoetingsdag. Deze is aansluitend op de diakenwijding van Jesús Mauricio Meneses Santiago.


Rector Kuipers van het Ariënsinstituut en voorzitter van de Diocesane Roepingenraad: “Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. Paus Franciscus sprak enkele maanden geleden over het belang van dit roepingenpastoraat. Hij zei: ‘Roeping begint met een blik van barmhartigheid die op mij gericht is. Zó heeft Jezus naar Matteüs gekeken. Deze tollenaar zag geen blik van misprijzen of veroordeling, maar voelde zich vanbinnen bekeken met liefde. Jezus heeft de vooroordelen en de etiketten van het volk getrotseerd; Hij heeft een nieuwe ruimte geopend waarin Matteüs zijn eigen leven opnieuw heeft kunnen bekijken en kon beginnen aan een nieuwe weg. Op dezelfde manier stel ik mij de blik van de pastor voor. Deze blik is in staat om verwondering voor het Evangelie op te wekken, om wakker te maken uit de sloomheid waarin de cultuur van consumentisme en oppervlakkigheid ons onderdompelt en om de vragen van waarachtig geluk op te wekken, vooral bij jongeren’.”

Kuipers: “Ook het Aartsbisdom Utrecht heeft behoefte aan mensen die de liefdevolle blik van God in hun leven hebben ervaren en zich geroepen weten de Heer te volgen, het Evangelie te verkondigen, de sacramenten te vieren en om te zien naar de mens in nood. Het volk van God moet geleid worden door herders die geraakt zijn door Gods liefde en daarom hun leven willen geven aan de dienst van het Evangelie.
Er is echter geen roepingenpastoraat mogelijk zonder volhardend en aanhoudend gebed. Met paus Franciscus spreek ik de hoop uit dat de parochies, geloofsgemeenschappen en de vele gebedsgroepen die er in ons aartsbisdom zijn blijvend bidden dat de Heer arbeiders mag sturen voor de oogst. Van harte nodig ik u daarom uit om u aan te sluiten bij de Diocesane Gebedskring om roepingen. Daarmee maakt u het gebed om roepingen tot het priesterschap, diaconaat en religieuze leven tot een belangrijke intentie van ons gezamenlijk gebed.”

Voor informatie en opgave voor de Gebedskring: rector@ariensinstituut.nl

Werving en opleiding van nieuwe priesters kosten veel geld. Uw bijdrage is meer dan welkom op IBAN NL 64 ABNA 0810496488 ten name van het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht. Voor meer informatie over schenken of nalaten aan het Ariënsinstituut, zie: www.ariensinstituut.nl.
Hartelijk dank voor uw steun!

De materialen voor Roepingenzondag (poster, gebedskaartje, gebedenboekje) kunnen worden gedownload van www.jekomtalsgeroepen.nl.
Klik hier voor de Nederlandse vertaling van de jaarlijkse boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag.

 

Terug