Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Roepingenzondag: materialen en Nederlandse vertaling boodschap paus 

20-4-2019   
 
De R.-K. Kerk viert op zondag 12 mei Roepingenzondag. Dit jaar is het thema: ‘Bid tot de Herder’. Wereldwijd wordt die dag in kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Het Aartsbisdom Utrecht organiseert op 11 mei in Utrecht voor de leden van de diocesane gebedskring om roepingen bovendien een ontmoetingsdag.


Patrick Kuipers is rector van de priesteropleiding het Ariënsinstituut en de Diocesane Roepingenraad. Hij zegt: “Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. De Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht doet dat door campagnes op te zetten, mooi wervingsmateriaal uit te geven en natuurlijk aanwezig te zijn op internet en sociale media. We moeten aan de weg timmeren en alle gelovigen laten weten dat er grote nood is aan mensen die hun leven in dienst willen stellen van Christus en Zijn Kerk. Bovendien moeten we als parochies en geloofsgemeenschappen ook uitstralen dat een keuze voor het priesterschap, permanent diaconaat of religieuze leven meer dan de moeite waard is en dat we hen die zich hiertoe door de Heer geroepen weten in woord en daad willen ondersteunen.”

Kort voor Pasen zijn de materialen voor Roepingenzondag 2019 verspreid naar de parochies en de leden van de gebedskring van het Aartsbisdom Utrecht: een poster, een gebedsprentje en een gebedenboekje.

Eind april verscheen ook de Nederlandse vertaling van de boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 2019: klik hier om deze te lezen. Bij gelegenheid van de publicatie van deze boodschap schreef katholiekleven.nl een achtergrondartikel bij de tekst: klik hier voor dat artikel (met link naar de Engelse versie van de boodschap).

Rector Kuipers: “Een bijzondere vorm van ondersteuning is het aanhoudend gebed om roepingen. De Heer zegt het duidelijk: “De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt daarom de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te oogsten” (Mt. 9, 37-38). Er is dus geen roepingenpastoraat mogelijk zonder volhardend en aanhoudend gebed. Ik hoop dat de parochies, geloofsgemeenschappen en de vele gebedsgroepen die er in ons aartsbisdom zijn, blijvend bidden dat de Heer arbeiders mag sturen voor de oogst. ‘Bid tot de Herder’ is dus ook een uitnodiging aan ons allemaal om mee te doen aan het gebed om roepingen en lid te worden van de Diocesane Gebedskring om roepingen. Voor informatie en opgave voor de Gebedskring: rector@ariensinstituut.nl.

Zonder financiële middelen lukt het echter ook niet. Werving en opleiding van nieuwe priesters en diakens kosten veel geld. Daarom wil ik u vragen om ons zo mogelijk ook financieel te steunen. Uw bijdrage is meer dan welkom op bankrekeningnummer NL64 ABNA 0810 4964 88 ten name van het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht. U kunt uw gift aan dit Fonds ook via iDeal overmaken op: www.aartsbisdom.nl/doneren. Voor meer informatie over schenken of nalaten aan het Ariënsinstituut, zie: www.ariensinstituut.nl. Hartelijk dank voor uw steun!”

 

Terug