Agenda   |  
Zoeken
 

12 Gebeden om Roepingen

‘Reality. God heeft jou voor ogen’. Die tekst prijkt op het materiaal van Roepingenzondag 2017 (7 mei). Ook dit jaar reikt het aartsbisdom twaalf gebeden aan als stimulans voor het gebed om roepingen.

In het voorwoord haalt rector Kuipers paus Franciscus aan, die de Nederlandse bisschoppen bij gelegenheid van hun Ad Limina-bezoek op 2 december 2014 opriep om prioriteit te geven aan een aantrekkelijk roepingenpastoraat:
“Jullie weten heel goed dat de toekomst en vitaliteit van de Kerk in Nederland ook afhangt van de roepingen tot het priesterschap en religieuze leven! Het is dringend nodig een krachtig en aantrekkelijk roepingenpastoraat op te zetten, en de gezamenlijke gang naar menselijke en geestelijke volwassenheid van seminaristen te begeleiden. Zodat zij een persoonlijke band met de Heer beleven die de basis vormt van hun priesterleven! Laten wij ook de urgentie voelen om te bidden tot de Heer van de oogst! De herontdekking van het gebed in verschillende vormen, en in het bijzonder de eucharistische aanbidding, is een bron van hoop voor de Kerk om te groeien en wortel te schieten.”

Het gebedenboekje wil helpen bij het gebed om roepingen. Het bevat voor elke maand een schriftlezing, een overweging van paus Franciscus en een gebed. Wij hopen dat we met dit boekje uw gebed om roepingen een nieuwe impuls kunnen geven of u kunnen stimuleren de intentie om roepingen op te nemen in uw gebed. Rector Kuipers: “Graag maken we van de gelegenheid gebruik u te danken voor uw inzet en betrokkenheid.”

De gebeden zijn op verschillende manieren en momenten gebruiken, zo wordt in het boekje uitgelegd: “U kunt zelf elke dag, of in ieder geval met een bepaalde regelmaat, het gebed van de maand bidden. Eventueel kunt u daar een klein liturgisch moment van maken, alleen of in een groep. Ook is het aan te bevelen deze gebeden te gebruiken aan het begin van een vergadering of een andere bijeenkomst. [...] De gebeden in dit boekje zijn niet bedoeld voor de liturgie. Daar is de voorbede de plaats om voor roepingen te bidden.” Een voorbeeld-voorbede is opgenomen in het boekje.

Voor het gebedenboekje, klik hier (pdf).
Bestellen van het materiaal voor Roepingenzondag: roepingenraad@aartsbisdom.nl.