Agenda   |  
Zoeken
 

12 Gebeden om Roepingen

‘Sluit je aan’. Die tekst prijkt op het materiaal van Roepingenzondag 2018 (22 april). Ook dit jaar reikt het aartsbisdom twaalf gebeden aan als stimulans voor het gebed om roepingen. Bijzonder is dit keer dat zeven bisschoppen en vijf oversten van ordes en congregaties de gebeden hebben geschreven.

In het voorwoord benadrukt rector Kuipers dat het materiaal ook vooruitkijkt naar de Bisschoppensynode die in oktober 2018 in Rome plaatsvindt over ‘Jongeren, het geloof en de onderscheiding’. “Het motto ‘Sluit je aan’ is een uitnodiging aan jonge mensen om zich vol vreugde en overgave aan te sluiten bij de Heer, zoals de eerste leerlingen dat deden,” aldus Kuipers.

Hij citeert paus Franciscus, die tijdens een roepingencongres in 2017 zei: “Gebed is de eerste onmisbare dienst aan de roepingen. Terwijl roeping steeds een gave Gods is, kunnen de roeping en het antwoord daarop slechts weerklinken en zich doen gevoelen in het gebed, ook al mag dat niet begrepen worden als een gemakkelijk middel om zich te onttrekken aan het werk om jongeren te evangeliseren opdat zij zich voor de roepstem van de Heer zouden openstellen. Voor roepingen bidden veronderstelt in de eerste plaats, bidden en werken om trouw aan hun roeping; levenskaders scheppen waar het mogelijk is de roepstem van de Heer te horen; op weg gaan om het ‘Evangelie van de roeping’ te verkondigen, om roepingen in de hand te werken en te wekken. Wie echt voor roepingen bidt, werkt ook onvermoeibaar om een roepingencultuur te creëren.”

Dit geïllustreerde gebedenboekje wil helpen bij het gebed om roepingen. Het bevat voor elke maand een gebed, geschreven door één van de Nederlandse bisschoppen of een overste van een orde of congregatie. Rector Kuipers: “Wij hopen dat we met dit boekje uw gebed om roepingen een nieuwe impuls kunnen geven of u kunnen stimuleren de intentie om roepingen op te nemen in uw gebed. Graag maken we van de gelegenheid gebruik u te danken voor uw inzet en betrokkenheid.”

De gebeden zijn op verschillende manieren en momenten te gebruiken, zo wordt in het boekje uitgelegd: “U kunt zelf elke dag, of in ieder geval met een bepaalde regelmaat, het gebed van de maand bidden. Eventueel kunt u daar een klein liturgisch moment van maken, alleen of in een groep. Ook is het aan te bevelen deze gebeden te gebruiken aan het begin van een vergadering of een andere bijeenkomst. [...] De gebeden in dit boekje zijn niet bedoeld voor de liturgie. Daar is de voorbede de plaats om voor roepingen te bidden.” Een voorbeeld-voorbede is opgenomen in het boekje.

Voor het gebedenboekje, klik hier (pdf).
Bestellen van het materiaal voor Roepingenzondag: roepingenraad@aartsbisdom.nl.