Agenda   |  
Zoeken
 

12 Gebeden om Roepingen

‘Want Hij had oog voor mij’. Die tekst prijkt op het materiaal van Roepingenzondag 2016 (17 april). Ook dit jaar reikt het aartsbisdom twaalf gebeden aan als stimulans voor het gebed om roepingen.

In het voorwoord schrijft rector Kuipers: “De zeven lichamelijke werken van barmhartigheid: de hongerigen te eten geven, de dorstigen te drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken bezoeken, de gevangenen bezoeken en de doden begraven, herinneren ons aan een belangrijke christelijke opdracht. Een opdracht die is samengevat in de woorden van de Heer: “Alles wat jullie gedaan hebben voor één van de onaanzienlijksten van mijn broeders en zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan” (Mt. 25 40). In de Middeleeuwen werden daarnaast ook de zeven geestelijke werken van barmhartigheid gesteld, gericht op het lenigen van geestelijke nood. Deze zijn: twijfelenden raad geven, onwetenden onderrichten, zondaars vermanen, bedroefden troosten, beledigingen vergeven, lastige personen geduldig verdragen en bidden voor levenden en doden.

Dit gebedenboekje wil helpen bij het gebed om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Het bevat voor elke maand een tekst en een gebed waarin één van de werken van barmhartigheid centraal staat. Het is belangrijk dat we blijven bidden. Laten we met elkaar één groot gebed vormen, met elkaar verbonden, over grenzen van parochies en gemeenschappen heen, in het vertrouwen dat de Heer in onze nood zal voorzien en nieuwe roepingen zal schenken aan het Aartsbisdom Utrecht.”

De gebeden zijn op verschillende manieren en momenten gebruiken, zo wordt in het boekje uitgelegd: “U kunt zelf elke dag, of in ieder geval met een bepaalde regelmaat, het gebed van de maand bidden. Eventueel kunt u daar een klein liturgisch moment van maken, alleen of in een groep. Ook is het aan te bevelen deze gebeden te gebruiken aan het begin van een vergadering of een andere bijeenkomst. [...] De gebeden in dit boekje zijn bedoeld als persoonlijk gebed. In de liturgie is de voorbede de plaats om voor roepingen te bidden.” Een voorbeeld-voorbede is opgenomen in het boekje.

Voor het gebedenboekje, klik hier (pdf).
Bestellen van het materiaal voor Roepingenzondag: roepingenraad@aartsbisdom.nl.