Agenda   |  
Zoeken
 

Gebed om roepingen

Barmhartige God, overal en steeds opnieuw zoeken mensen een schuilplaats tegen oorlog, geweld en armoede. Het is uw gebod dat wij nooit onze ogen sluiten voor hun leed en ons hart openen om hen met liefde op te vangen. Geef aan uw Kerk priesters, diakens en religieuzen die het durven opnemen voor armen en uitgestotenen en hun stem laten horen om onrecht en discriminatie aan de kaak te stellen. Schenk ons allen de creatieve kracht van uw Heilige Geest om mee te bouwen aan uw Rijk van vrede en gerechtigheid op de plaats waar wij wonen en werken. Moge uw liefde voor iedere mens ook zichtbaar worden in ons. Dat vragen wij U door Christus onze Heer.

GebedĀ uit Twaalf gebeden om roepingen 2016-2017