Agenda   |  
Zoeken
 

Roepingenzondag 2016

Elk jaar op de vierde zondag van Pasen viert de Rooms-Katholieke Kerk Wereldroepingendag – in 2016 is dat op (16 en) 17 april. Op Roepingenzondag wordt wereldwijd in alle kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Om aan te sluiten bij het Heilig Jaar van de Barmhartigheid wordt dit keer een icoon van de Moeder Gods van Barmhartigheid afgebeeld op de materialen voor Roepingenzondag. Deze icoon is gemaakt door zuster Delian de Brouwer SCMM. Het thema is ditmaal ‘Want Hij had oog voor mij’: (vrij) naar het Magnificat. Deze icoon plaatst de Moeder Gods van Barmhartigheid / Tederheid centraal.

De parochies van het Aartsbisdom Utrecht hebben dringend behoefte aan nieuwe priesters. Die komen er niet vanzelf. We zullen er de Heer om moeten vragen. Dat kan bijvoorbeeld door mee te bidden met de Diocesane Gebedskring, waarin inmiddels honderden mensen uit het Aartsbisdom bidden dat de Heer onze Kerk mag zegenen met nieuwe priesters. Leden van de gebedskring ontvangen meermalen per jaar een Nieuwsbrief en worden uitgenodigd voor de jaarlijkse ontmoetingsdag.

Gebeden om roepingen
Verschillende bisdommen brengen al vele jaren een brochure uit met gebeden om roepingen. Ook dit jaar reikt het Aartsbisdom de gelovigen een twaalftal gebeden aan. Deze zijn bijvoorbeeld te gebruiken bij de opening van een vergadering of bijeenkomst, als voorbede tijdens een viering,
als maandelijkse publicatie in het parochieblad maar ze kunnen ook thuis gebeden worden.

Boodschap paus
De boodschap van paus Franciscus bij gelegenheid van Roepingenzondag 2016 (de 53ste editie) is getiteld ‘De Kerk, Moeder van roepingen’; klik hier om de tekst te lezen.

Materialen downloaden
Hieronder zijn de verschillende materialen voor Roepingenzondag 2016 te downloaden:

- Gebedenboekje ‘Twaalf gebeden om roepingen’
- Gebedsprentje
- Poster

Parochiebladartikelen:
- Roepingenzondag 2016: want Hij had oog voor mij
- De diocesane Gebedskring om Roepingen
- De Kerk: Moeder van roepingen

Liturgisch materiaal:
- Mededeling voor de vieringen op Roepingenzondag
- Gebed om Roepingen I
- Gebed om Roepingen II
- Gebed om Roepingen III
- Gebed om Roepingen IV
- Litanie om heilige priesters
- Misformulier om roepingen
- Preek Roepingenzondag
- Vesperlof om roepingen
- Voorbede Roepingenzondag

Roepingennoveen, ontwikkeld door Huis van de Roeping en Commissie Toekomst Religieus Leven:
- Roepingennoveen 8 t/m 16 april 2016

Gebedskring
- Inschrijfformulier

Achtergrondmateriaal
- Waarom priesters? - brief aartsbisschop Eijk over het priesterschap

Afbeeldingen
- Christusicoon
- Ultieme uitdaging
- Goede Herder
- Campagnebeeld Roepingenzondag 2016