Agenda   |  
Zoeken
 

Materialen


Waarom priesters?

Bij gelegenheid van Witte Donderdag 2010 publiceerde de aartsbisschop van Utrecht de brief 'Waarom priesters?'. De brief past in het kader van het ’Jaar van de Priester’ dat paus Benedictus XVI in 2009 uitriep.

De brief is voor € 2 (excl. verzenden) te bestellen via de webwinkel van het aartsbisdom: klik hier.
Hij kan ook worden gedownload (PDF): klik hier


Folder 'Priester worden in het Aartsbisdom Utrecht'

Voor welke route je ook kiest en welke weg je ook zult gaan naar het priesterschap, uiteindelijk zul je worden gewijd voor het Aartsbisdom Utrecht. Daarom is er tijdens het gehele studietraject nauw contact met de rector van het Ariënsinstituut die namens de aartsbisschop verantwoordelijk is. Bovendien wordt er ook een programma aangeboden om nader kennis te maken met het aartsbisdom.

Klik hier voor de folder 

Magazine 'Priesters opleiden in hartje Utrecht'

Verschenen bij gelegenheid van de herstart van de Utrechtse priesteropleiding, op 31 augustus 2014. Bevat interviews met priesterstudenten, de decaan van de Tilburg School of Theology en de adjunct-directeur van Fontys Hogeschool Levensbeschouwing Theologie en daarnaast onder meer informatie over het pand waarin het Ariënsinstituut is gevestigd en zijn naamgever: de priester Alphons Ariëns.

Het magazine kan voor € 3 excl. verzendkosten worden besteld via de webwinkel van het aartsbisdom: klik hier.
Het kan ook worden gedownload (PDF in lage resolutie): klik hierFolder 'Diaken worden in het Aartsbisdom Utrecht'

Voor de studie en vorming van onbezoldigde permanente diakens werkt het Aartsbisdom Utrecht samen met het St. Bonifatiusinstituut van het Bisdom Haarlem-Amsterdam. De studie duurt ongeveer viereneenhalf jaar en bestaat uit studiedagen, bezinningsdagen en stages. Hierin ontvangen de kandidaten de nodige menselijke, theologische en pastorale vorming en worden zij begeleid in hun geloofsgroei en het ontwikkelen van een diaconale spiritualiteit. Ook echtgenotes van kandidaten worden bij de opleiding en vorming betrokken.

Klik hier voor de folder
 

Gebedenboekje 'Twaalf gebeden om roepingen'

Verschillende bisdommen brengen al vele jaren een brochure uit met gebeden om roepingen. Ook in het jaar 2014-2015 reikt het Aartsbisdom Utrecht de gelovigen een twaalftal gebeden aan. Deze zijn bijvoorbeeld te gebruiken bij de opening van een vergadering of bijeenkomst, als voorbede tijdens een viering, als maandelijkse publicatie in het parochieblad maar ze kunnen ook thuis gebeden worden.

Klik hier voor het gebedenboekje


Noveen om roepingen

Voor het jaar 2014-2015 biedt de Roepingenraad een speciale noveen om roepingen aan: een selectie van lezingen en gebeden die in de negen dagen voorafgaand aan Roepingenzondag gebeden kunnen worden. Uiteraard kan de noveen ook op andere momenten gebeden worden.
Bij gelegenheid van de heiligverklaring van paus Johannes Paulus II op 27 april 2014 is er gezocht naar passende teksten ter overweging die hij in de loop van zijn pontificaat heeft uitgesproken of geschreven. De Roepingenraad hoopt “dat we met deze noveen uw gebed om roepingen een nieuwe impuls kunnen geven of u kunnen overhalen de intentie om roepingen op te nemen in uw gebed,” zo staat in het voorwoord van het boekje.

Klik hier voor de noveen om roepingen

 


 

Catechetenopleiding Aartsbisdom Utrecht

In het najaar van 2014 start het Aartsbisdom Utrecht een meerjarige opleiding tot catecheet. Het doel is het trainen van (toekomstige) vrijwilligers die het pastorale team kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van catechetische projecten. Hiermee worden projecten bedoeld ter voorbereiding op de viering van de sacramenten en projecten van permanente vorming voor kinderen, tieners, jongeren, volwassenen en ouderen.

Klik hier voor de flyer

Klik hier voor meer informatie op de website van het aartsbisdom