Agenda   |  
Zoeken
 

Curriculum opleiding tot diaconaal assistent

Elke cursusdag begint om 9.30 uur met de viering van de Eucharistie.
Hieronder treft u de schema’s aan met de verdere dagindeling.

Jaar 1
Het eerste jaar is een basisjaar voor de cursisten van alle richtingen: diakenkandidaten, aspirant catecheten en aspirant diaconaal assistenten. 

Bijeenkomst  Ochtend (10.30 - 13.00 uur)  Middag (13.30 - 16.00 uur) 
 
1
 
God en mens  Inleiding parochie en organisatie 

 
Inleiding Oude Testament  Katholiek sociaal denken 

 
Inleiding Nieuwe Testament  Sociologie: God in Nederland 


 
Christologie  Caritas: geschiedenis
en werkstructuren 

 
Pneumatologie  Diaconie en geloof 

 
Ecclesiologie  Kerkelijke werkstructuren 

 
Sacramenten  Kerkelijke en maatschappelijke
organisaties 
  

Jaar 2
In het tweede jaar van de opleiding tot diaconaal assistent is het programma gericht op verdieping van de diaconale werkwijze en doelen en op reflectie over het eigen stageproject. Een aantal colleges wordt gezamenlijk met de andere leergroepen gevolgd.

We horen projecten van anderen (best practices), gaan in op de eigen stijl van communiceren, leren over de sociale en levensbeschouwelijke samenwerkingspartners op gemeentelijk niveau; leren meer over armoede in Nederland en over de benadering ervan.

Daarnaast gaan we elke lesdag in op de voortgang van het stageproject.