Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Ariënsherdenking in Maarssen met mgr. Woorts 

28-8-2017   
 
In Maarssen (parochie St. Jan de Doper) vond op zondag 27 augustus de jaarlijkse Ariënsherdenking plaats. Na een korte gebedsdienst bij het graf van Alphons Ariëns was er aansluitend een Eucharistieviering in de nabijgelegen H. Hartkerk. Mgr. Woorts was hoofdcelebrant tijdens de plechtigheden, waarbij ook de studenten van de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut aanwezig waren: voor hen vormt deze herdenking de start van het nieuwe studiejaar.


In de H. Hartkerk was Ariëns (1860-1928) de laatste jaren van zijn arbeidzaam leven pastoor. De Utrechtse hulpbisschop Woorts stond in zijn preek stil bij de inspiratiebron die sommige mensen kunnen zijn. Hij noemde als voorbeeld de pausen Johannes Paulus I en Johannes Paulus II, beiden in 1978 tot paus gekozen. Mgr. Woorts: “Jaren later hoorde ik iemand die zei niet in God te geloven over Johannes Paulus I met zijn glimlach en twinkelende oogjes zeggen: ‘Toen ik die man zag, dacht ik: zou God dan toch bestaan?!’”
Het overlijden, slechts 33 dagen na zijn verkiezing, van de eerste van deze twee pausen was voor de toen 15-jarige Herman Woorts een grote schok, zo vertelde hij: “Voor mij als jongere – en later ook als priesterstudent en priester – was hij en ook zijn opvolger, de Poolse paus Johannes Paulus II, van grote invloed op de groei van mijn geloof dat God bestaat en dat Jezus Christus Zijn Kerk leidt door Petrus, door het Petrusambt.”

Petrus werd door Jezus aangesteld tot de ‘steenrots’ waarop de Heer Zijn Kerk wil bouwen. Hij moet een betrouwbaar fundament zijn om Hem bekend en bemind te maken, aldus mgr. Woorts. Aan die opdracht ging vooraf dat Petrus een waarachtig getuigenis afgeeft. Eerst wilde Jezus van Petrus horen wie Jezus ten diepste voor hem is: “Gij zijt Christus, de Zoon van de levende God.”
Bij woorden alleen mag het echter niet blijven: “Zoals de zending van Jezus zelf tegelijk het lijden en het kruis met zich meebrengt, zo ook voor Petrus en de andere apostelen. Maar dat begrijpt Petrus niet, nog niet. We zullen het komende zondag horen.” Uiteindelijk blijkt Petrus en betrouwbaar fundament, ook al waren er momenten van angst en wankelmoedigheid, ja zelfs van verloochening. Mgr. Woorts: “Ook ons, broeders en zusters, heeft de Heer geroepen, ieder op eigen wijze. Maar … we kennen allen onze momenten en periodes dat ons getuigenis lauw is, onze liefde voor Hem maar klein. Ondanks dat, broeders en zusters, kiest de Heer ook ons als levende steen om Zijn Kerk op te bouwen. Ondanks onze zwakheid wil Hij ook ons getuigenis doen geven.”
Daarbij kan het helpen om ons te richten op mensen die ons in dat getuigenis van Christus zijn voorgegaan, zo hield de Utrechtse hulpbisschop voor. “Vandaag noemen we in het bijzonder met grote dankbaarheid de priester Alphons Ariëns, voormalig pastoor van deze parochie. Hij die zijn liefde voor Christus geheel liet samengaan met zijn liefde voor medemensen in nood, hij die vele offers daarvoor heeft gebracht. Voor velen – binnen en buiten de Kerk – was hij en is hij nog steeds een getuige van Christus.”


 

Terug