Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Ariënsinstituut ontvangt schenking van € 6.100 

29-1-2018   
 
Rector Patrick Kuipers van de priesteropleiding het Ariënsinstituut was op zondag 28 januari de celebrant in de St. Johannes de Doperkerk te Montfoort (parochie H. Drie-eenheid). Na de viering mocht hij een cheque in ontvangst nemen uit handen van de Stichting Oud Papier Montfoort met een bedrag van maar liefst € 6.100.


In de jaren na de Tweede Wereldoorlog werd in Montfoort het plan opgevat om oud papier in te zamelen ten behoeve van verschillende projecten. Zo werd er een kerk ondersteund die zwaar te lijden had gehad onder het oorlogsgeweld en kwam de opbrengst ook ten goede aan de opleiding van priesterstudenten uit Montfoort en het Aartsbisdom Utrecht.
Jarenlang leidde de stichting een kwijnend bestaan, totdat enkele jaren geleden besloten werd om de stichting op te heffen. Omdat de leden van het bestuur inmiddels allen waren overleden, was dat geen eenvoudige opgave. Inmiddels zijn alle formaliteiten afgehandeld en is er een restbedrag overgebleven van € 6.100. Volgens de oorspronkelijke doelstellingen is dit bedrag geschonken aan het Ariënsinstituut.

Rector Kuipers toonde zich een dankbaar mens, met name jegens de werkers van het eerste uur. Hij heeft hen en hun familieleden uitdrukkelijk bedankt voor hun inzet. Tevens hield hij de aanwezigen voor dat een eigen priesteropleiding veel geld kost en dat het Ariënsinstituut daarbij afhankelijk is van donaties van organisaties, stichtingen en individuele gelovigen. “We zijn dus afhankelijk van mensen die ons een warm hart toedragen en die het belangrijk vinden dat er ook in de toekomst priesters zullen zijn in onze parochies en geloofsgemeenschappen. Het feit dat ik hier vandaag in Montfoort ben, bewijst dat u tot die categorie mensen behoort,” aldus Kuipers. De rector beloofde dat het geschonken bedrag een goede bestemming zal krijgen en ten goede komt aan de studie en vorming van de priesterstudenten.

 

Terug