Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Begin van de Goede Week 

22-3-2016   
 
Voor de studenten van het Ariënsinstituut begon de Goede Week met een jongerenbijeenkomst op Dijnselburg en een recollectie op Bovendonk. Een druk, maar ook inspirerend begin van een bijzondere week.


Alle studenten van het Ariënsinstituut waren op Palmzondag 20 maart aanwezig bij de jaarlijkse diocesane jongerendag van het Aartsbisdom Utrecht. Dit jaar vond deze bijeenkomst plaats op Dijnselburg. De dag begon met een mooie Eucharistieviering waarin kardinaal Eijk de hoofdcelebrant was. Mgr. H. Woorts, vicaris Pauw, pater Johannes Elias CSJ en rector Kuipers waren concelebranten. Na de palmwijding en het Evangelie van de intocht van Jezus in Jeruzalem klonk het lijdensverhaal. Daarmee werd de dubbelheid van Palmzondag weer eens extra benadrukt: vandaag ‘Hosanna’, morgen ‘Kruisig Hem’. Het middagprogramma bestond uit een presentatie door rector Kuipers, waarin hij het thema van de dag en de brief van paus Franciscus voor de aanwezige jongeren uitlegde, en een aantal workshops door onder anderen kardinaal Eijk en mgr. Woorts.

De rector en de studenten moesten het programma voortijdig verlaten omdat ze aan het einde van de middag op de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk werden verwacht voor een bezinningsdag, samen met de priesterstudenten van het bisdom Rotterdam en het bisdom van Breda. Na de avondmaaltijd begon een etmaal van stilte en gebed. Mgr. J. Liesen, de bisschop van Breda, was gevraagd om drie inleidingen te verzorgen over het lijdensverhaal volgens Johannes. Dat deed hij op een ingetogen, kundige en inspirerende manier. Deze bezinningsdag zorgde niet alleen voor een nieuwe vorm van samenwerking tussen de priesteropleidingen van de betreffende bisdommen, maar ook voor een inhoudelijk sterke voorbereiding van de plechtigheden die we de komende dagen gaan vieren.


 

Terug