Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Dag vier: St. Paulus Buiten de Muren en Vaticaanse Musea 

19-10-2016   
 
Van 15 t/m 22 oktober zijn de staf van de priesteropleidingen en de priesterstudenten van de bisdommen Breda, Rotterdam en Utrecht op bedevaart naar Rome. De Utrechtse priesterstudent Paulus Tilma doet verslag van dinsdag 18 oktober: “Ook vandaag zijn we gestart met het bidden van de lauden. Na het ontbijt stonden twee bezoeken op het programma: aan de basiliek van Sint Paulus Buiten de Muren en aan de Vaticaanse Musea. Om half tien kwamen we aan bij de prachtige basiliek die ten zuiden van het centrum ligt, buiten de oude stadsmuren.”


Daar vertelden de Utrechtse studenten Mauricio en Paulus over de geschiedenis en de bouw van de basiliek. Deze is gebouwd op de plaats waar de apostel Paulus begraven is. In de eerste eeuw werd daar al snel een herdenkingskapel gebouwd, die in de vierde eeuw tot twee maal toe werd uitgebreid tot een basiliek met een immense omvang, die tot aan de bouw van de St. Pietersbasiliek de grootste kerk ter wereld was. Paulus: “We hebben in de doopkapel de Eucharistie gevierd waarbij we het feest vierden van de evangelist Lucas, een metgezel van Paulus. Aan het einde van de Mis zijn we gezamenlijk naar het graf van de apostel Paulus gegaan en hebben daar de geloofsbelijdenis gebeden.”Bisschop Van den Hende van het bisdom Rotterdam was hoofdcelebrant en verzorgde de homilie: “Wanneer je als pelgrim in Rome bent, dan vragen tegelijkertijd talloze heiligen en vele heilige plaatsen je gelovige aandacht, evenals gebeurtenissen uit de kerkgeschiedenis. Ook vandaag in de basiliek van Sint Paulus Buiten de Muren is dit het geval.”
“Allereerst is er het getuigenis van de apostel Paulus die op deze plaats begraven ligt. Zoals gebeiteld staat bij het standbeeld in de voorhof van de basiliek, wordt Paulus de verkondiger aan de volkeren genoemd en leraar van de waarheid. Ten tweede vieren wij vandaag het feest van de heilige Lucas die in de traditie van de Kerk wordt beschouwd als de schrijver van het gelijknamige evangelie en van het boek Handelingen der apostelen.” Als derde punt noemde mgr. Van den Hende dat op deze plaats in 1959 paus Johannes XXIII het Tweede Vaticaans Concilie aankondigde, dat van december 1962 tot december 1965 plaatsvond.”“In het evangelie van vandaag (Lucas 10, 1-9) stuurt Jezus leerlingen uit met de opdracht het geloof in woord en daad te verspreiden. Zij worden uitgezonden om te verkondigen dat het Rijk Gods nabij is. Deze boodschap van het Rijk van God dat aanstaande is, is de eeuwen door gericht aan ieder van ons: aan de apostel Paulus, aan de evangelist Lucas, aan paus Johannes XIII die het Concilie begon en aan ons, pelgrims in de 21ste eeuw. In de persoon van Jezus Christus, het gezicht van de barmhartigheid van de Vader, is het Rijk van God ons nabij gekomen. Wij mogen uitzien naar en meewerken aan de voltooiing ervan, tot het moment dat de Heer zal komen om te oogsten.”
“Bidden wij dat de verrezen Heer ons hart mag blijven verrijken met geloof en vertrouwen. Dat wij open staan voor de Heer die wederkomt en in dit perspectief als christenen op tocht mogen gaan en vruchten mogen voortbrengen die blijvend zijn (cf Alleluia vers van de dag).”Na de viering kon ieder zijn eigen weg gaan. Paulus: “Zo konden we in alle rust de kerk bezichtigen; het prachtige atrium, de tondi met mozaïeken van de pausen tot nu toe, die zich boven de 80 zuilen van de basiliek bevinden alsook het museum in de naastgelegen benedictijnenabdij. Om half drie verzamelde iedereen zich weer voor een bezoek aan de Vaticaanse Musea. Deze musea, met de grootste verzameling bekende kunstwerken (en als gebouw zelf al indrukwekkend), hebben ontzettend mooie objecten, bijbelse voorstellingen en kerkelijke kunst, alsook oud Egyptische, Griekse en Romeinse kunst.”“Na een korte uitleg van medestudent Sander over de musea, die begonnen is door de privé collecties van de verschillende pausen, kon ieder op eigen gelegenheid door de drukbezochte zalen van het museum lopen. Bekende onderdelen waren bijvoorbeeld de Stanzen van Rafaël, de appartementen van Borgia en natuurlijk de Sixtijnse Kapel.”

 

 

Terug