Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Diakenwijding Johan Rutgers 

23-5-2016   
 
Kardinaal Eijk zal op zaterdag 11 juni priesterstudent Johan Rutgers tot transeunt diaken wijden (de laatste stap op weg naar het priesterschap). De plechtigheid vindt plaats in de Kathedrale Kerk van Sint Catharina, Lange Nieuwstraat 36 te Utrecht (aanvang: 10.30 uur).


Na de Eucharistieviering is er gelegenheid tot feliciteren in het Bonifaciushuis (Nieuwegracht 61, voormalige pastorie van de kathedraal). Priesters die willen concelebreren en diakens die willen assisteren, wordt verzocht zich vóór de viering met albe en witte stola bij de pastorie te melden.


Foto: Tijdens de ontmoetingsdag van de diocesane Gebedskring voor roepingen op 16 april jl. gaf Johan Rutgers een getuigenis van zijn roeping.

 

Terug