Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Indrukken van Romebedevaart: dag 3 

18-10-2016   
 
Van 15 t/m 22 oktober zijn de staf van de priesteropleidingen en de priesterstudenten van de bisdommen Breda, Rotterdam en Utrecht op bedevaart naar Rome. “De derde dag van onze bedevaart stond in het teken van het antieke Rome: het Colosseum en het Forum Romanum,” vertellen priesterstudenten Eli Stok en Daan Huntjens van het bisdom Rotterdam.


Na het ochtendgebed en het ontbijt vertrok de groep naar het Colosseum, waar een presentatie volgde over dit amfitheater en het daarnaast gelegen Forum Romanum. In het Colosseum werden gevechten en executies ter vermaak aangeboden. “Volgens de kerkhistoricus Eusebius vond ook de H. Ignatius van Antiochië, de heilige van vandaag, hier de dood,” vertellen Daan en Eli. “Een beschaafder gezicht van de Romeinse cultuur liet het Forum Romanum zien. Hier werd handel gedreven, recht gesproken en beraadslaagd over politiek.”


Eli Stok en Daan Huntjens

De studenten hoorden dat er ook een aantal religieuze gebouwen stond, zoals de tempel van Vesta, waar de Vestaalse maagden ervoor zorgden dat het vuur in het hart van de stad altijd brandend bleef en ter beschikking stond van de Romeinse burgers.

Daan en Eli: “Wij bezichtigden de overblijfselen van de woning van de maagden en vele andere bezienswaardigheden op het Forum, terwijl rector Kuipers verdere tekst en uitleg gaf.” Na de lunch troffen de studenten elkaar bij het Colosseum, waar inmiddels bisschop Van den Hende zich bij de groep had gevoegd. “Hij spoorde de seminaristen aan het Paasmysterie van Christus, waar de H. Ignatius door zijn marteldood op bijzondere wijze deel aan had, zelf te beleven.”De studenten bezichtigden het Colosseum en trokken daarna verder naar de kerk van S. Clemente, de titelkerk van kardinaal Simonis. Deze kerk kent een rijke geschiedenis en vertoont duidelijke Byzantijnse invloeden. Uiteindelijk kwamen ze aan bij het “hoofd en de moeder van alle kerken, de basiliek van St. Jan van Lateranen.” Na een presentatie, waarin de betekenis en achtergrond van deze kerk werden toegelicht, vierden de studenten en de staf met Mgr. Van den Hende (bisdom Rotterdam) de Eucharistie.Daan en Eli: “In zijn homilie wees de bisschop erop dat de christenen in de eerste eeuwen nog geen mooie kerken hadden, maar wel een netwerk van liefde vormden. Dit is het meest fundamentele. Ignatius ontmoette onderweg naar Rome nog steeds vrienden: gelovige broeders en zusters, die hem wilden ontmoeten en wilden vragen om gebed. Bisschop Van den Hende riep ons als seminaristen op stand te houden. Standhouden is niet alleen nodig bij vervolging, maar betekent ook waakzaamheid ten opzichte van de grote vijanden van onverschilligheid en luiheid.”Na de Eucharistie was er gelegenheid tot bezichtiging en stil gebed in de kerk, die op dat moment al grotendeels leeg was. “Het was indrukwekkend om hier een tijd van meditatie te kunnen doorbrengen,” vertellen de studenten die tot slot, na de terugreis via de metro, evenzeer ook genoten van het typisch Italiaanse eten. “Het was een mooie en goed gevulde dag!”

 

Terug