Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Inspirerend begin van de Goede Week 

11-4-2017   
 
Voor de priesterstudenten van het Ariënsinstituut is de Goede Week op een inspirerende manier begonnen. Op Palmzondag namen zij deel aan de jongerenbijeenkomst van het Aartsbisdom Utrecht op Dijnselburg te Zeist en op zondagavond en maandag hadden zij een bezinningsdag op Bovendonk, de priester- en diakenopleiding voor late roepingen in Hoeven.


Een kleine zeventig jongeren uit het hele aartsbisdom waren naar Zeist gekomen om elkaar te ontmoeten en het geloof met elkaar te vieren. De dag begon natuurlijk met een Eucharistieviering in de kapel van Dijnselburg. Kardinaal Eijk wijdde de palmtakken, die vervolgens door onder andere enkele priesterstudenten werden uitgereikt. Daarna trokken de jongeren in processie met een palmtak in de hand de kapel binnen om Christus feestelijk te begroeten. Na de feestelijke inhuldiging werd het lijdensverhaal gelezen en daarmee werd direct de dubbelheid van Palmzondag duidelijk: aan de ene kant “Hosanna” en kort daarna “Kruisig Hem”.


Evangelielezing door rector Kuipers direct na de palmwijding

Na de lunch verzorgde rector Kuipers een inleiding over het WJD-thema van dit jaar: ‘Wonderbaar is het wat Hij mij deed, de Machtige, groot is Zijn Naam!’ (Lc 1,49). Dit is een citaat uit het Magnificat (de lofzang van Maria). In zijn boodschap voor deze Wereldjongerendag schrijft paus Franciscus dat wij de weg van Maria moeten gaan, zo vertelde rector Kuipers. De paus wil ons haar als voorbeeld geven, zowel op weg naar de Bisschoppensynode in 2018 (over jongeren, geloof en roeping) als naar de internationale Wereldjongerendagen in Panama in 2019. Ook in deze jaren zullen de WJD’s een Mariaal thema hebben.


Inleiding op het thema door rector Kuipers

Vervolgens waren er twee workshoprondes, waarbij de jongeren konden kiezen uit een inleiding van kardinaal Eijk over het sacrament van het huwelijk, het schilderen van een kruiswegstatie, een inleiding van rector Kuipers over het Paastriduum en een sportieve activiteit: buiten was een veld ingericht om voetbal en trefbal te spelen.Aan het einde van de middag vertrokken de priesterstudenten naar Bovendonk in het Brabantse Hoeven voor een recollectie (bezinningsdag), samen met de priesterstudenten van Rotterdam en Breda, aan het begin van de Goede Week. Mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam, had zich vrij weten te maken om een aantal inleidingen te verzorgen. Aan de hand van een aantal liturgische teksten uit de Goede Week stond hij stil bij de vraag “wat zijn lijden ons te zeggen heeft”. In de stille momenten van gebed, aanbidding en meditatie kon eenieder bij zichzelf nagaan in hoeverre er iets was terechtgekomen van de goede voornemens waarmee hij ongetwijfeld de Veertigdagentijd begonnen was en of we de komende drie dagen nog zouden kunnen benutten om ons op een goede manier voor te bereiden op het Triduüm. Het was goed om het begin van de Goede Week op deze manier te markeren.

 

Terug