Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Kardinaal Eijk wijdt 6 mei transeunt diaken 

3-5-2017   
 
Kardinaal W.J. Eijk, aartsbisschop van Utrecht, zal op 6 mei door handoplegging en gebed Jesús Mauricio Meneses Santiago tot transeunt diaken wijden. Mauricio Meneses werd op 6 juli 1984 geboren in Norte de Santander (Colombia). Hij kwam enkele jaren geleden naar het Aartsbisdom Utrecht en is student aan de priesteropleiding het Ariënsinstituut. Inmiddels heeft hij twee pastorale stages in het aartsbisdom gedaan: in Amersfoort en in Twente. De wijdingsplechtigheid vindt om 11.00 uur plaats in de Sint Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36 in Utrecht. Het ‘transeunte’ diakenschap is de laatste stap op weg naar het priesterschap. Mauricio Meneses hoopt op 11 november 2017 tot priester te worden gewijd.


Jesús Mauricio Meneses Santiago komt met zes broers uit een groot katholiek gezin. Zijn geboortedorp ligt in de bergen in het noordwesten van Colombia, aan de grens met Venezuela. Hij behaalde in Colombia al twee theologische graden (Religiewetenschappen en Theologie) en heeft een specialisatie in de hedendaagse filosofie. Over zijn priesterroeping zegt hij: “Sinds mijn jonge jaren heb ik een passie voor het preken, het onderwijzen en het dienen. Ik denk dat mijn motivatie om de priesteropleiding te volgen, gebaseerd is op mijn wens om het Evangelie te verkondigen en andere mensen te helpen.” Over Nederland zegt hij: “Mijn komst naar Nederland is een gezegende ervaring. Ik ben in mijn roeping gegroeid en ik heb van de Nederlandse cultuur veel geleerd.”
Met ingang van 1 juli 2017 wordt Jesús Mauricio Meneses Santiago benoemd tot jongerenwerker van het Aartsbisdom Utrecht. Het betreft een aanstelling voor 0,5 fte. Hij krijgt per diezelfde datum ook een halftijds benoeming in het pastorale team van de parochie HH. Martha en Maria (Baarn en omgeving).

De Rooms-Katholieke Kerk kent naast het transeunt diakenschap het permanente diakenschap, waarbij ongehuwde en gehuwde mannen hun werkzame leven in dienst stellen van de zorg voor mensen aan de ‘rand’ van de maatschappij: dak- en thuislozen en verslaafden, maar bijvoorbeeld ook ouderen, zieken, eenzamen, en mensen met een inkomen op of onder de armoedegrens. Deze mannen worden tot permanent diaken gewijd en werken met een zending van de bisschop.

Foto: Jesús Mauricio Meneses Santiago tijdens de aflegging van de ‘professio fidei’ (de geloofsbelijdenis en de eed van trouw) op 12 april in de Chrismamis.

 

Terug