Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Kardinaal Eijk wijdt transeunt diaken 

19-5-2017   
 
Kardinaal W.J. Eijk, aartsbisschop van Utrecht, zal op 21 mei door handoplegging en gebed R.E.C. den Hartog tot transeunt diaken wijden. Ronald den Hartog werd op 16 april 1973 geboren in Culemborg. Hij volgde zijn priesteropleiding aan Bovendonk, de priesteropleiding van het bisdom Breda. Dit is een opleiding in deeltijd voor mannen die vanuit hun beroep priester of permanent diaken willen worden.


De afgelopen periode liep Den Hartog stage in de Emmaüsparochie in Apeldoorn en de HH. Franciscus en Claraparochie van Twello en omgeving. De wijdingsplechtigheid vindt om 15.00 uur plaats in de kapel van Bovendonk (Hofstraat 8 Hoeven). Den Hartog wordt tot transeunt diaken gewijd: de laatste stap op weg naar de priesterwijding. Hij hoopt op 11 november 2017 in de Utrechtse Sint Catharinakathedraal tot priester te worden gewijd.

Ronald Den Hartog groeide als enig kind op in een katholiek gezin. De eerste jaren van de deeltijd priesteropleiding was hij nog werkzaam als accountmanager en hield hij zich bezig met advies over en verkoop van IT diensten. De heilige pater Damiaan is voor hem een groot voorbeeld: “Hij heeft het Evangelie voorgeleefd en zich helemaal aan Christus en Zijn Kerk gegeven.” De wijdeling is ervan overtuigd dat God ook nu mensen nodig heeft die Hem zichtbaar maken in de samenleving en op een positieve, inspirerende, authentieke manier het Evangelie verkondigen en voorleven. “Ik hoop deze rol te kunnen vervullen.”
Met ingang van 1 juli 2017 wordt Ronald den Hartog benoemd in de Sint Paulusparochie en de parochie Sint Ludger.

De Rooms-Katholieke Kerk kent naast het transeunt diakenschap het permanente diakenschap, waarbij ongehuwde en gehuwde mannen hun werkzame leven in dienst stellen van de zorg voor mensen aan de ‘rand’ van de maatschappij: dak- en thuislozen en verslaafden, maar bijvoorbeeld ook ouderen, zieken, eenzamen, en mensen met een inkomen op of onder de armoedegrens. Deze mannen worden tot permanent diaken gewijd en werken met een zending van de bisschop.

 

Terug