Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Nieuwe HBO-route voor priesterstudenten 

18-1-2018   
 
Met ingang van het nieuwe studiejaar zullen de priesterstudenten van het Aartsbisdom Utrecht en de bisdommen Breda, Rotterdam en Groningen-Leeuwarden met een Havo-achtergrond de studie theologie kunnen volgen via een eigen studietraject onder verantwoordelijkheid van het Ariënsinstituut. De naam die de betrokken bisschoppen aan deze studierichting gegeven hebben, luidt: Theologicum Johannes Paulus II.


Door het wegvallen van de samenwerking met Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing ontstond de noodzaak van een eigen studieroute voor priesterstudenten die op HBO-niveau willen studeren. De vormingsverantwoordelijken van de samenwerkende bisdommen zijn tot een opzet gekomen waarbij zowel gebruik gemaakt wordt van een aantal colleges van de Tilburg School of Catholic Theology (TST) als van een aantal colleges die door het Ariënsinstituut en eigen docenten worden verzorgd. De verschillende elementen van het Theologicum Johannes Paulus II worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Eén van de manieren waarop dit gebeurt is het integratiecollege, waarin de student leert verbanden te leggen tussen de verschillende vakken en waarin er ook ruimte is bepaalde vakken meer aandacht te geven. Daarnaast volgt de student vanaf het begin korte stages in het pastoraat, waarin hij zich kan oriënteren op de praktijk door middel van observatie, reflectie en praktische opdrachten.

Klik hier voor meer informatie over het curriculum en de mogelijkheden

 

Terug