Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Opleidingen van het Aartsbisdom Utrecht in 2019 

25-1-2019   
 
De pastoors van het Aartsbisdom Utrecht hebben in januari een brief ontvangen over de opleidingen van het Aartsbisdom Utrecht in 2019. Het Aartsbisdom Utrecht is, in samenwerking met het Ariënsinstituut en de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI), in september 2018 gestart met een nieuwe vorm van opleiding tot onbezoldigd permanent diaken, catecheet en diaconaal assistent. In september 2019 zal een nieuw studiejaar starten – in de brief vragen rector Kuipers van het Ariënsinstituut en mevr. dr. Versteegen (teamleider DKCI) de medewerking van de pastoors om ook van die editie een succes te maken.


“De samenleving, maar ook de Kerk, is aan sterke veranderingen onderhevig. Het aantal betaalde medewerkers van de Kerk in de parochies neemt af en de omvang van de parochies neemt toe. Dat heeft ook gevolgen voor de organisatie van de parochies,” zo stellen Kuipers en Versteegen in de brief. Zij citeren kardinaal Eijk, die hierover in zijn brief van maart 2018 schreef: “Het is daarom van groot belang dat er voor nu en de toekomst vrijwilligers toegerust worden die naast de priesters, onbezoldigde permanente diakens, pastoraal werk(st)ers en vrijwilligers een ondersteunende en verbindende rol op het terrein van catechese, caritas en diaconie willen en kunnen vervullen en die op deze terreinen ook zelf actief zijn. Zeker wanneer eenmaal alleen de priester op basis van een inkomen in de parochie werkzaam is – en dat zal over niet te lange tijd het geval zijn – dan zijn vrijwillige medewerkers onmisbaar.”

In september 2018 zijn veertien kandidaten enthousiast aan deze opleiding begonnen, zo stellen Kuipers en Versteegen, “en we merken dat het gezamenlijke eerste (basis)jaar voor een goede uitwisseling zorgt. Daarom is besloten om in september 2019 met een nieuw jaar te starten.”

Kuipers en Versteegen: “Wij vragen van u en uw teamleden medewerking en enthousiasme om binnen uw parochie op zoek te gaan naar gemotiveerde kandidaten die één van deze opleidingen kunnen en willen volgen en die u in de toekomst in het pastoraat kunnen ondersteunen.” Het is daarbij van belang dat de pastoors toekomstige samenwerking met de betreffende kandidaat/kandidaten zien zitten en of er in hun parochieorganisatie behoefte is aan deze (onbezoldigde) functie. Ook worden in de brief de criteria genoemd waaraan kandidaten moeten voldoen. Pastoors kunnen kandidaten voordragen tot uiterlijk 1 juni 2019. Daarna vinden de kennismakingsgesprekken plaats en wordt gekeken of de voorgedragen kandidaten in september aan de opleiding kunnen beginnen.

Meer informatie over de opzet, toelating en kosten van de opleidingen is te vinden in de betreffende folders: klik hier.

Kuipers en Versteegen: “Wij hopen van harte op uw medewerking aan bovengenoemde opleidingsinitiatieven die ten doel hebben om ook in de toekomst de dienst van liturgie, catechese, caritas en diaconie in de parochies gestalte te kunnen blijven geven.”

 

Terug