Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Praktijkdag Diaconie in Apeldoorn 

1-2-2016   
 
De priesterstudenten van het Aartsbisdom Utrecht waren op zaterdag 30 januari voor een werkbezoek te gast in de Emmaüsparochie te Apeldoorn. Daar hoorden zij over de plaats van de diaconie in het leven van de geloofsgemeenschap en over de manier waarop daar in de Apeldoornse parochie gestalte aan wordt gegeven in samenwerking met de gemeenschap van Sant’Egidio.


Rector Kuipers van het Ariënsinstituut: “De ochtend stond in het teken van de verhalen. De bisschoppelijk gedelegeerde voor het permanent diaconaat, diaken Geert Hoes, vertelde over de ontwikkeling van dit ambt door de eeuwen heen en over de ‘herontdekking’ van het permanente diaconaat door het Tweede Vaticaans Concilie. Vervolgens nam hij ons in vogelvlucht mee door 40 jaar geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht. Daarin kreeg de permanent diaken steeds meer een eigen plaats. Veelal zijn het mannen die naast een betaalde baan ongeveer 8 uur per week aan hun parochie of gemeenschap beschikbaar stellen om het dienende gezicht van de Kerk te laten zien.”

Dat dienende gezicht werd heel concreet in het verhaal van diaken Ronald Dashorst, lid van het pastoraal team van de Emmaüsparochie. Jaren geleden maakte hij met zijn vrouw kennis met de spiritualiteit en activiteiten van de gemeenschap van Sant’Egidio in Antwerpen. Enthousiast zet hij zich vanuit die spiritualiteit inmiddels in voor de dak- en thuislozen in Apeldoorn en voor alle mensen die aan de rand van de samenleving staan.
“Het bleef echter niet bij verhalen alleen,” vertelt Kuipers. “Na de lunch nam hij ons mee naar ‘Omnizorg’ waar dak- en thuislozen, al dan niet met een verslavingsproblematiek, worden opgevangen en begeleid naar zelfstandig wonen.Vervolgens reden we naar de kledingbank die door Sant’Egidio in een voormalig schoolgebouw is gerealiseerd. Elke zaterdagmiddag zijn mensen met een kleine beurs welkom om kleding uit te zoeken, koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Verschillende studenten hadden ook zelf overtollige kleding meegenomen om een daadwerkelijke bijdrage te kunnen leveren.”
Terug op de pastorie maakten de studenten tenslotte kennis met een groep christelijke vluchtelingen uit Syrië die in Apeldoorn verblijven en inmiddels door de parochie liefdevol zijn opgenomen. “Enkele vrijwilligers gaven hen Nederlandse les en het was mooi om te zien met hoeveel ijver en overgave de vluchtelingen probeerden om onze moeilijke taal machtig te worden. We mogen terugkijken op een bijzonder geslaagde dag die ons heeft geïnspireerd om zelf ook het dienende gezicht van de Kerk te laten zien in de omgeving waarin wij leven,” aldus Kuipers.

 

Terug