Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Priesterstudenten: stille retraite in Postel 

6-3-2017   
 
In de week na carnaval waren de seminaristen van het Aartsbisdom Utrecht, samen met priesterstudenten van de bisdommen Breda en Rotterdam, voor hun jaarlijkse retraite te gast in de Norbertijnenabdij van Postel, net over de grens in België.


Het contrast kon nauwelijks groter zijn: na de drukte van carnaval trokken de seminaristen op maandagmorgen 27 februari vanuit Utrecht, Hoeven en Voorburg richting Postel in de Antwerpse Kempen. Sinds 1140 wonen daar kloosterlingen die willen leven naar het voorbeeld van hun stichter St. Norbertus (+ 1134). Hun ideaal is Christus navolgen in zijn armoede naar het voorbeeld van de apostelen. Dat uit zich in een eensgezind gemeenschapsleven, toegespitst op de dagelijkse viering van de Eucharistie en het koorgebed. In de abdijkerk, die dateert uit 1190, komt de gemeenschap enkele keren per dag samen voor gebed.Dr. B. Hegge, spirituaal van het grootseminarie Rolduc, verzorgde de inleidingen. Als thema had hij gekozen: ‘Het Evangelie leven met de heiligen’. Rector Kuipers van het Ariënsinstituut: “Met grote zorgvuldigheid presenteerde hij telkens een bepaalde heilige en koppelde aan zijn of haar levensverhaal een passage uit het Evangelie. Daardoor werden bepaalde christelijke deugden en karaktereigenschappen duidelijk die ons kunnen helpen de Veertigdagentijd op een vruchtbare wijze te beleven en daardoor te groeien in onze verbondenheid met Christus.” De stilte van die dagen hielp om zonder afgeleid te worden tot gebed en meditatie te komen.
Voor de Utrechtse student James Keuben was het de eerste keer dat hij op retraite was. Hij vertelt enthousiast: “Door de stilte van deze dagen kreeg je echt de gelegenheid om tot gebed te komen. Dat is in het leven van alledag niet altijd gemakkelijk. Hier ging het bijna vanzelf, dat was heel fijn. Bovendien nodigde de bosrijke omgeving uit om af en toe een mooie wandeling te maken.” Ook voor Benjamin van Slingerland, seminarist van het bisdom Rotterdam, was het de eerste retraite. “Ik zag er aanvankelijk een beetje tegenop, maar op het moment dat ik de abdij zag en de sfeer proefde, had ik het gevoel dat het goed was. Ik zat er vanaf het begin helemaal in.”Ook andere studenten herkennen de waarde van de stilte en afzondering. Gauthier de Bekker is meermalen op retraite geweest met het Ariënsinstituut. Daarnaast komt hij regelmatig in het Franse Taizé waar stilte, gebed en bezinning een vast onderdeel zijn van het dagprogramma. “Het helpt om tot gebed te komen en je dieper verbonden te voelen met de Heer,” zo zegt hij.
Aan het eind van de retraite is het natuurlijk de vraag wat je ervan meeneemt. Voor de meesten zullen het goede voornemens zijn om in deze Veertigdagentijd momenten van stilte en gebed te zoeken en daardoor meer verbonden te zijn met Christus. En eerlijk is eerlijk: als je in een Belgische abdij te gast bent, ga je niet weg zonder abdijbier mee te nemen!

 

Terug