Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Priesterstudenten teruggekeerd uit Rome 

23-10-2016   
 
Zaterdag 22 oktober stond voor de stafleden en priesterstudenten van de bisdommen Breda, Rotterdam en Utrecht in het teken van de terugreis vanuit Rome. Na het ontbijt werden de koffers ingepakt. Dat was wel een opgave, want velen hadden inkopen gedaan: liturgische kleding, boeken of souvenirs voor thuis. Rector Kuipers van de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut: “Nadat we waren uitgecheckt, vertrokken we met de metro naar het centrum voor een bezoek aan de Santa Maria dell’ Anima.”
Wouter de Paepe (foto boven), priester van het Aartsbisdom Utrecht die in Rome studeert en op de Anima woont, stond ons al op te wachten. Rector Kuipers van de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut was hoofdcelebrant in de Eucharistieviering in de kerk waar paus Adrianus VI begraven ligt, de enige Nederlandse paus ooit. De pelgrims vierden de gedachtenis van de heilige paus Johannes Paulus II en rector Kuipers ging in zijn homilie in op de roeping van Jesaja en Simon Petrus, maar ook op de manier waarop Johannes Paulus over zijn eigen priesterroeping schreef in het boek Gave en geheim. Zij waren, volgens Kuipers, een voorbeeld van mensen die het aandurfden om de sprong te wagen. “De sprong in het diepe, niet wetende waar je aan begint, los van je oude leven, maar in het volle vertrouwen dat de Heer je niet alleen laat. Hij zal je kracht geven om Hem te volgen.” Om vervolgens af te sluiten met de beroemde woorden van paus Johannes Paulus II die hij uitsprak aan het begin van zijn pontificaat. Woorden die onze roeping kunnen versterken, aldus Kuipers: Non abbiate paura … Wees niet bang. Open je hart voor Jezus. Wees niet bang. Hij neemt je niets af. Nee … Hij geeft je alles.Rector Kuipers “Daarna was er gelegenheid om nog wat laatste inkopen te doen, ergens te lunchen en rustig terug te gaan naar het hotel. Per bus gingen we vervolgens naar het vliegveld. Na een rustige en voorspoedige vlucht kwamen we veilig om Nederlandse bodem aan.”
“We mogen terugkijken op een geslaagde bedevaart met vele hoogtepunten: de weg van barmhartigheid door de Heilige Deur van de Sint Pieter, de indrukwekkende vieringen op mooie plaatsen, de ontmoeting met paus Franciscus, de aanwezigheid van kardinaal Eijk en mgr. Van den Hende, maar vooral de ontmoeting met elkaar. Juist in deze tijd hebben de verschillende priesteropleidingen elkaar hard nodig en is het goed de onderlinge verbondenheid op deze manier te versterken.”

 

Terug