Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Professio fidei door twee studenten tijdens Chrismamis 

13-4-2017   
 
De Chrismamis werd dit jaar op 12 april gevierd in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn. Vele parochianen en tientallen priesters, diakens en seminaristen waren aanwezig. Kardinaal Eijk zegende in deze viering de olie voor de zieken en geloofsleerlingen, alsook het Chrisma voor het doopsel, het vormsel, de priesterwijding en de consecratie van kerken en altaren.


In zijn welkomstwoord heette kardinaal Eijk zijn voorganger kardinaal Simonis welkom: “Over enkele maanden bent u 60 jaar priester. Dat vieren we op Sacramentsdag met u in de kathedraal in Utrecht. We vinden het bijzonder fijn dat u vanavond al in ons midden bent.”Tijdens de Chrismamis vernieuwden de priesters van het aartsbisdom hun wijdingsbeloften. Een bijzonder element was dit jaar de aflegging van de ‘professio fidei’ (de geloofsbelijdenis en de eed van trouw) door twee priesterstudenten: Ronald den Hartog en Mauricio Meneses Santiago. Kardinaal Eijk: “Jullie zetten vanavond en belangrijke stap op weg naar jullie diakenwijding. Daarom hebben we jullie naast kardinaal Simonis gezet, die 60 jaar op jullie voorligt als priester.” Mauricio Meneses Santiago wordt op 6 mei in de Utrechtse St. Catharinakathedraal diaken gewijd, Ronald den Hartog op 21 mei te Bovendonk in Hoeven. Dat is de priester- en diakenopleiding van het bisdom Breda voor late roepingen, waar Den Hartog studeert.In zijn preek memoreerde de kardinaal de twee wijdingskandidaten: “Ronald den Hartog, die werkzaam was in de IT, hoorde de roepstem van de Heer: ‘Genoeg met dat gepruts aan computers.’ Ronald draagt nu geen zorg meer voor digitale netwerken van bedrijven, maar voor het netwerk van de vrienden van Christus in deze wereld, de Kerk. En Mauricio, afkomstig uit Colombia, die tot voor enige tijd lid was van een congregatie die hem naar Nederland bracht, heeft ervoor gekozen priester te worden van ons aartsbisdom.”
“Wij zijn God heel dankbaar dat Hij ons aartsbisdom roepingen schenkt. In 2014 kon het seminarie van aartsbisdom worden heropend vanwege een toename van het aantal seminaristen. Priesters zijn essentieel voor de toekomst van een bisdom. De Kerk is in wezen sacramenteel. Jezus bouwt de Kerk immers op door middel van de sacramenten.”Voor de bediening van een aantal sacramenten zijn priesters onontbeerlijk: Vormsel, Biecht, ziekenzalving en Eucharistie, zo memoreerde kardinaal Eijk. “Het is met name door het sacrament van de Eucharistie dat de priester ons heel dicht bij God brengt.”Na afloop van de Chrismamis kreeg elke delegatie vanuit de kerklocaties een setje van de drie HH. Oliën mee. De vertegenwoordigers van de kerklocaties hadden voedsel meegenomen voor de Voedselbank in Apeldoorn. Daarnaast werd kleding ingezameld voor de Kledingbank van de Gemeenschap van Sant’Egidio Apeldoorn, onder meer voor vluchtelingen. Behalve de Oliën kregen de aanwezigen onder meer materiaal mee vanuit de Roepingenraad voor Roepingenzondag (7 mei).

 

Terug