Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Retraite, bedevaart en ontmoeting 

8-4-2019   
 
Van maandag 1 t/m vrijdag 5 april waren de priesterstudenten van het Aartsbisdom Utrecht, samen met die van het bisdom Rotterdam en het bisdom Groningen-Leeuwarden, op retraite in de Benedictijnenabdij van Gerleve (Duitsland). Aansluitend brachten zij een bezoek aan de sterfplek van de heilige Ludger in Billerbeck en waren zij te gast op het seminarie Borromaeum in Münster.


Retraite
Rector Kuipers van het Utrechtse Ariënsinstituut: “Elk jaar opnieuw biedt de Veertigdagentijd staf en studenten van het Ariënsinstituut de gelegenheid om een aantal dagen stilte en bezinning te zoeken. Dit jaar vond de retraite plaats in Gerleve, schitterend gelegen in het Münsterland. Pater J. te Velde OSB, van de abdij de Slangenburg, zorgde voor twee conferenties per dag die stof tot nadenken en nadere reflectie boden. Hij stond met ons stil bij het verbond dat God met de mensen heeft gesloten. Hij liet ons zien hoe dit verbond in de heilige Schrift een belangrijke plaats inneemt en met de dood en de verrijzenis van Christus is vernieuwd. Ook in de liturgie wordt veelvuldig over dit verbond gesproken en wordt het gevierd. Ten slotte nodigde hij ons uit om in stilte na te denken over hoe dit verbond een plek heeft in ons eigen leven en in onze spiritualiteit.” De groep nam daarnaast deel aan de liturgische vieringen van de Benedictijnen in de abdijkerk.


Pater J. te Velde OSB geeft een inleiding


Groepsfoto voor de abdijkerk

Bedevaart
Na afloop van de retraite volgde een mini-bedevaart naar Billerbeck, de plaats waar de heilige Ludger – geboren in Zuilen bij Utrecht – op 25 maart 809 is gestorven. Bij de Ludgerusbron vertelde rector Kuipers over het leven van Ludger en het belang van zijn missie voor het geloof in onze streken. Op de plaats waar hij gestorven is, werd de Eucharistie gevierd. De rector verwees in zijn homilie naar het voorbeeld dat Ludger ons heeft gegeven. Kuipers: “Ook wij zijn geroepen om Christus te verkondigen in een wereld die Hem vaak niet kent. Onze streken hebben nieuwe missionarissen nodig die, zoals eens Ludger, de vreugde van het Evangelie uitstralen en vele mensen zo tot geloof in Christus brengen.”


Eucharistieviering in de sterfkapel van de Ludgerusdom te Billerbeck

Ontmoeting
“Aansluitend vertrokken we naar Münster, waar we allerhartelijkst werden ontvangen op het seminarie van dit bisdom,” zo vervolgt rector Kuipers. Het weekend stond in het teken van ontmoeting met seminaristen uit Münster, maar ook met die van de bisdommen Osnabrück, Essen en Aken die op het seminarie daar hun vorming ontvangen. Kuipers: “Naast de gebruikelijke rondleidingen door het enorme gebouw van het seminarie, de mooie Dom en de historische binnenstad werden we door de burgemeester van Münster als eregasten ontvangen in de Vredeszaal van het stadhuis.” In deze historische zaal werd in 1648 de Vrede van Münster getekend, waarmee Nederland als onafhankelijke natie een feit werd. Op zaterdagavond was een groepsgesprek gepland waarin de vraag centraal stond: wat geeft je vreugde en moed om de weg van de navolging van Jezus te gaan? “Deze uitwisseling was indrukwekkend en gaf alle aanwezigen een gevoel van verbondenheid met elkaar,” aldus Kuipers. “Na een mooie vesperviering in de Dom van Münster namen we afscheid met het voornemen elkaar in de toekomst vaker te ontmoeten. We mogen terugkijken op een, in alle opzichten, geslaagde week.”


Groepsfoto in de Vredeszaal met de burgemeester


Kringgesprek op zaterdagavond


 

Terug