Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Ronald den Hartog diaken gewijd 

29-5-2017   
 
Kardinaal Eijk heeft op 21 mei in de kapel van priesteropleiding Bovendonk in Hoeven (bisdom Breda) R.E.C. den Hartog tot transeunt diaken gewijd. Ronald den Hartog (16 april 1973) volgde zijn priesteropleiding aan Bovendonk, een opleiding in deeltijd voor mannen die vanuit hun beroep priester of permanent diaken willen worden.


Veel gelovigen waren vanuit het Aartsbisdom Utrecht naar de wijding gekomen: onder meer een bus met parochianen vanuit Twello (parochie HH. Franciscus en Clara, waar hij twee jaar woonde en stage liep) en een groep mensen uit zijn geboorteplaats Culemborg.

Ook een flink aantal diakens en priesters uit het Aartsbisdom Utrecht was voor deze wijdingsplechtigheid naar Bovendonk afgereisd. Bisschop Liesen van Breda en de Utrechtse hulpbisschop Woorts waren eveneens bij de wijding, zo ook rector Schnell van Bovendonk en rector Kuipers van de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut. Op 11 november zal Ronald den Hartog samen met Mauricio Meneses Santiago priester gewijd worden in de St. Catharinakathedraal in Utrecht.

Kardinaal Eijk was de hoofdcelebrant en de bedienaar van de wijding. Tijdens de preek had hij een aantal keren de lachers op zijn hand, met name toen hij refereerde aan de gezinssituatie van de wijdeling. Het aantal diakens en priesters in West-Europa is momenteel gering, aldus de kardinaal, maar er zijn uitzonderingen “waar het aantal geestelijken vergeleken met het aantal leken exorbitant hoog is. Dat is straks het geval met het gezin Den Hartog. Vader is al permanent diaken. Zoonlief wordt vandaag transeunt diaken. Dat betekent dat in het gezin Den Hartog één leek staat tegenover twee geestelijken. Mevrouw Den Hartog, we leven met u mee.”

De eerste jaren van de deeltijd priesteropleiding was de wijdeling nog werkzaam als accountmanager in de IT. Kardinaal Eijk: “Ronald, een aantal jaren geleden heeft de Heer van de oogst je laten weten dat het een keertje welletjes was met dat gepruts aan computers, het aanbieden van IT-diensten, software en het opzetten van computernetwerken. Hij legde in je hart het verlangen om iets anders te gaan aanbieden en je te gaan inzetten voor het opzetten van een geestelijk netwerk. Om je in te zetten voor de familie van Gods kinderen en Christus’ broeders en zusters hier op aarde, de Kerk.”
Op Wikipedia had de kardinaal de definitie van accountmanager opgezocht: ‘Een accountmanager is de intermediair tussen de klant en de organisatie die hij vertegenwoordigt. Hij moet er daarom voor zorgen dat de klant krijgt wat hij wil…’ En bij succes ligt een bonus in het verschiet. Dat wordt om diverse redenen nog wennen, aldus de Utrechtse aartsbisschop: “In de Kerk moet je bepaald niet wezen voor een hoog inkomen.” En in de Kerk krijgt de klant ook niet altijd wat hij wil, sterker nog: in de huidige cultuur van het hyper-individualisme “raak je de boodschap van de Kerk aan de straatstenen niet kwijt.”

 

Maar de Geest van God kan Zich wel laten ontdekken door ons mensen, aldus kardinaal Eijk. “Zoals een computernetwerk beheerders kent, zo heeft ook Gods geestelijk netwerk in deze wereld beheerders. De Beheerder met een hoofdletter is de Heilige Geest.” Ook de leerlingen van Jezus zijn beheerders – lekengelovigen en een aantal mensen in het bijzonder, zoals religieuzen. “En een aantal mannen roept Hij om als geestelijken, als dragers van een wijding, beheerder te zijn van Zijn geestelijk netwerk in deze wereld. Zij doen dat door iets van Hem of Hem in Persoon te vertegenwoordigen.”
De heilige pater Damiaan de Veuster, die onder melaatsen werkte en aan deze ziekte bezweek, is voor Den Hartog een groot voorbeeld. “Houd steeds Damiaan de Veuster voor ogen als je grote voorbeeld in de belangeloze dienst aan de medemens op diens weg naar God. En vraag hem daarbij om zijn voorspraak,” zo besloot kardinaal Eijk zijn preek.

Na afloop van de wijding was er gelegenheid tot felicitatie en onderlinge ontmoeting in de binnentuin van Bovendonk. Onder een stralende lentezon genoten alle aanwezigen van een broodje en een drankje.
Met ingang van 1 juli 2017 wordt Ronald den Hartog benoemd in de Sint Paulusparochie en de parochie Sint Ludger.

Klik hier voor de preek van kardinaal Eijk

Foto’s: Johan Wouters

 

Terug