Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Slotdag Ariënsinstituut: studenten presenteren afstudeeronderzoek 

3-7-2017   
 
Studenten, ouders, priesters, docenten en andere betrokkenen bij de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut kwamen op 30 juni bijeen voor de afsluiting van het studie- en vormingsjaar.


Na een Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal met als hoofdcelebrant kardinaal Eijk verzorgde priesterstudent Henk van Hamersveld een presentatie over zijn masterthesis aan de TST, waarna diaken Ronald den Hartog (die in november priester wordt gewijd) sprak over zijn eindwerkstuk voor Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. De dag werd afgesloten met het vieren van de Vespers en een barbecue. Tijdens de Eucharistieviering vond ook de aanvaarding onder de wijdingskandidaten plaats van de priesterstudenten Marko Bučić en Rik Ledoux en de aanstelling tot lector van de priesterstudenten Erik Rozeman en Paulus Tilma. In zijn welkomstwoord noemde kardinaal Eijk deze dag dan ook “een feestdag voor het Ariënsinstituut.”


Marko Bučić (r) en Rik Ledoux


Erik Rozeman (r) en Paulus Tilma


Erik Rozeman ontvangt het lectionarium


Paulus Tilma ontvangt het lectionarium

In zijn preek memoreerde de kardinaal dat hij zich na het aannemen van de uitnodiging voor deze middag al snel had gerealiseerd dat hij “de speklap of het worstje straks niet voor niets zou krijgen”: voorafgaand aan de barbecue stond immers een Eucharistieviering op de agenda, liefst voorzien van een stevige preek – al had hij dat laatste zelf bedacht en was het geen verzoek van de rector, zo bekende hij. “Voor een stevige preek leent zich overigens de gedachtenis die wij vandaag vieren, heel goed. De gedachtenis van de eerste martelaren van de Kerk van Rome is een hele mooie dag om onder de kandidaten voor het priesterschap te worden opgenomen of tot lector of acoliet te worden aangesteld,” aldus de kardinaal.
Want, zo stelde hij: “Het is van ongelofelijk belang dat het geloof van binnenuit wordt verkondigd en beleefd. Dit is de opdracht van elke christen en zeker van priesters, diakens en religieuzen. De eerste martelaren van Rome leefden vanuit de binnenkant van de Blijde Boodschap. Hun liefde voor Christus was zo groot dat ondanks de wreedheid die hen werd aangedaan, zij Hem trouw bleven. Vooral priesters, die Jezus in persoon vertegenwoordigen, moeten het geloof in Hem van de binnenkant verkondigen en beleven. De toelating onder de priesterkandidaten, alsmede de aanstelling tot lector (en die tot acoliet), staan in dit teken.”

Na de Eucharistieviering werd het programma voortgezet in het Ariënsinstituut waar rector Kuipers de aanwezigen aan de hand van een fotoserie meenam langs de hoogtepunten van het afgelopen studiejaar. Ook vertelde Kuipers over de stageplannen van de studenten deze zomer: zo gaat iemand mee met het tienerkamp van het aartsbisdom, zal een student twee weken stage lopen in Kevelaer en verrichten anderen stages in parochies.


Henk van Hamersveld

Vervolgens gaf Henk van Hamersveld een presentatie over de masterthesis waaraan hij momenteel werkt: ‘Eucharistie en de hedendaagse samenleving: vreemden of vrienden?’ De hoofdvraag van zijn onderzoek luidt: ‘Hoe kan de Kerk reageren op de hedendaagse crisis in de aansluiting van de Kerk met de hedendaagse jongeren, zoals die zichtbaar wordt in de participatie aan de zondagse Eucharistie?’ Van Hamersveld vertelde de aanwezigen over het literatuuronderzoek dat hij hiervoor tot nu toe verricht heeft en noemde ook een aantal voorlopige bevindingen en aanbevelingen.


Ronald den Hartog

Ronald den Hartog sprak daarna over zijn inmiddels afgeronde eindwerkstuk ‘Ik hoor graag van u. Over de betekenis van een parochiële jongvolwassenengroep voor de geloofsverdieping van de deelnemers, voor de kerkopbouw en over de rol van de pastor’. Hiervoor deed hij onderzoek in Apeldoorn, waar hij ook stage liep. Hij organiseerde een zevental bijeenkomsten over thema’s als Lectio Divina, inleiding in de Eucharistie, Geloofsgesprek en de Werken van Barmhartigheid. Vervolgens interviewde hij een aantal van de deelnemers. Daarbij ontdekte hij onder meer de behoefte aan catechese: hoewel het ging om binnenkerkelijke jongvolwassenen, viel het op dat ze weinig wisten van het geloof. Den Hartog: “Jongeren voelen zich aangetrokken tot het geloof, maar dat gevoel moet wel worden aangesproken. Authenticiteit is daarbij belangrijk.” Zijn aanbeveling is daarom om iemand binnen het pastoraal team verantwoordelijk te maken voor catechese. En om mensen vervolgens persoonlijk uit te nodigen, niet alleen via de website of een mededeling na de Mis. Ook is het raadzaam om huisbezoeken te plannen: een andere setting (dan bijvoorbeeld op de pastorie) leidt tot andere gesprekken. Tot slot: wacht niet af, maar begin gewoon als er een goed idee is.


Vespers in de St. Catharinakathedraal

 

Terug