Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Themadag: Fijen ‘interviewt’ priesterstudenten 

16-3-2018   
 
Voor de priesterstudenten van het Aartsbisdom Utrecht, het bisdom Rotterdam en het bisdom Groningen-Leeuwarden vond op 15 maart een themadag plaats over de kansen die de media bieden om te kunnen getuigen van je geloof. Deze dag werd kundig geleid door Leo Fijen, bekend als oud-presentator van het programma ‘Kruispunt’ en tegenwoordig van het ‘Geloofsgesprek’ dat iedere zondag voorafgaand aan de Eucharistieviering wordt uitgezonden.


De dag begon met een inleiding van Fijen waarin hij vertelde over zeven jongeren die hij mocht interviewen over de vraag: ‘Wie ben je? En wat gebeurde er precies op het moment dat je geraakt werd en meer mocht worden zoals je bedoeld bent?’ Dat leverde zeven bijzondere en unieke verhalen op die duidelijk maken hoe God werkt in het leven van mensen. Maar hij ging verder. “Durf te getuigen van je geloof en hoe dat geloof het verschil maakt in jouw leven,” aldus Fijen. “Wees ook niet verlegen en te bescheiden om te laten zien waarin we ons als Kerk onderscheiden in deze wereld.” Vervolgens schetste hij aan de hand van vijf punten wat we als gelovige en toekomstig priester kunnen doen om van ons geloof te getuigen. “Opnieuw bleek dat Fijen een begenadigd en bevlogen spreker is, die op een enthousiaste manier kan doorgeven wat hij in al zijn interviews en programma’s van anderen heeft mogen ontvangen,” aldus rector Kuipers van het Ariënsinstituut.Vervolgens ging Fijen met de aanwezigen aan het werk. Aan de hand van het format van het ‘Geloofsgesprek’ interviewde hij de priesterstudenten een voor een. Zij moesten onder woorden brengen hoe God hen had aangeraakt en hoe Hij hen op het spoor van het priesterschap had gezet. Maar ook hoe de omgeving daarop reageerde en hoe zij staande bleven in hun geloof in tijden van twijfel en tegenslag. Dat leverde mooie, persoonlijke, hilarische en soms ook ontroerende verhalen op. Al snel bleek dat er geen verhaal hetzelfde was, maar dat God in ieders leven op een andere manier aan het werk was en dat, hoe grillig je levensweg soms ook verloopt, God altijd een manier vindt om bij je binnen te komen en je aandacht te vragen.

Rector Kuipers: “We mogen teugkijken op een bijzonder geslaagde en inspirerende themadag die inhoudelijk niet alleen zeer informatief was, maar af en toe leek op een bezinningsdag door de persoonlijke verhalen die werden gedeeld en waar we nog lang over kunnen nadenken.”

 

Terug