Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Twee kandidaten voor de wijding 

24-3-2017   
 
Tijdens een feestelijke vesperviering in de kapel van het Ariënsinstituut heeft mgr. H. Woorts, de hulpbisschop van Utrecht, donderdag 23 maart de admissio verleend aan Ronald den Hartog en Mauricio Meneses Santiago, waarmee zij officieel aanvaard zijn als kandidaten voor de wijding tot diaken en priester.


De kapel was bijna te klein voor de vele belangstellenden die gekomen waren om deze plechtigheid bij te wonen. Het voltallige pastorale team van de parochies De Goede Herder, H. Geest en HH. Jacobus en Johannes (Hengelo e.o.), waar Mauricio zijn pastorale stage doet, waren naar Utrecht afgereisd en ook de stagepastoor van Ronald was aanwezig.

In zijn homilie refereerde de hulpbisschop aan het feit dat met deze admissio weer een nieuwe stap wordt gezet op de weg naar het priesterschap. “We weten nu al dat de parochianen en de pastorale teams van jullie stageparochies jullie over enkele maanden gaan missen, niet in de laatste plaats de pastoors bij wie jullie nu op de pastorie wonen,” aldus mgr. Woorts. Hij sloot aan bij de woorden van de apostel Jacobus uit de lezing van de vesperviering: “Jacobus houdt ons voor: zoek, begeer wat God van ons verlangt. Dat heeft alles te maken met waarin onze Heer Jezus ons is voorgegaan: die liefde die niet onszelf centraal stelt, maar God, wat Hij met ons voorheeft.”

Bij de aanvaardingsritus beloofden beide kandidaten om hun voorbereiding op een goede wijze te voltooien en zich meer en meer aan Christus te binden. Aan het einde van de viering overhandigde mgr. Woorts hen de officiële verklaring van deze bijzondere stap. Rector Kuipers van het Ariënsinstituut maakte van de gelegenheid gebruik om aan te kondigen dat de priesterwijding van beide kandidaten zal plaatsvinden op zaterdag 11 november, het feest van St. Martinus, in de St. Catharinakathedraal te Utrecht.

 

Terug