Agenda   |  
Zoeken
 
 

 Vier opleidingen van het Aartsbisdom Utrecht 

26-3-2018   
 
Naast de priesteropleiding organiseert het Aartsbisdom Utrecht vanaf september 2018 in samenwerking met het Ariënsinstituut en de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling (DKCI) nog drie opleidingen: tot onbezoldigd permanent diaken, catechetisch medewerker en diaconaal assistent. Het eerste (basis)jaar van deze opleidingen voor vrijwillige medewerkers in de parochies wordt aangeboden aan de drie groepen studenten gezamenlijk. De jaren daarna is het programma gericht op de onderscheiden opleidingen. Folders over de Utrechtse opleidingen worden dezer dagen verspreid binnen de parochies. Kardinaal Eijk doet “een dringend beroep om met prioriteit binnen uw parochie of parochiële caritas instelling kandidaten te werven voor deze vier opleidingen.”


Het Ariënsinstituut in de Utrechtse binnenstad is bekend als diocesane priesteropleiding. Voor de academische vorming werkt het samen met de Tilburg School of Catholic Theology (TST). Voor anderen is er op Hbo-niveau een eigen opleiding ontwikkeld: het Theologicum Johannes Paulus II. Alle priesterstudenten volgen naast het programma van de TST of het Theologicum Johannes Paulus II een aanvullend studie- en vormingsprogramma op het Ariënsinstituut.

Naast deze priesteropleiding biedt het aartsbisdom opleidingen aan voor vrijwillige medewerkers voor onze parochies. Kardinaal Eijk: “De samenleving, maar ook de Kerk, is aan sterke veranderingen onderhevig. Het aantal betaalde medewerkers van de Kerk in de parochies neemt af en de omvang van de parochies neemt toe. Dat heeft ook gevolgen voor de organisatie van de parochie. Daarom is het van groot belang dat er voor nu en de toekomst vrijwilligers toegerust worden die naast de priesters, onbezoldigde permanente diakens, pastoraal werk(st)ers en andere vrijwilligers een ondersteunende en verbindende rol op het terrein van catechese, caritas en diaconie willen en kunnen vervullen en die op deze terreinen ook zelf actief zijn.”
Het Aartsbisdom Utrecht wil vanwege deze veranderingen een goede opleiding en vorming geven aan vrijwilligers die in toenemende mate medeverantwoordelijkheid dragen voor catechese, caritas en diaconie binnen de parochie, aldus kardinaal Eijk. Voor de opleidingen zoekt het Aartsbisdom Utrecht gemotiveerde kandidaten die, met ‘het hart op de goede plaats’, reflexief zijn (denkers), ervaring of affiniteit hebben met catechese, caritas en diaconie en/of beschikken over managementcapaciteiten (leiders).

Kandidaten kunnen zich melden tot 1 juni a.s. Daarna zullen de selectiegesprekken plaatsvinden. Meer informatie over criteria e.d. is te vinden in de folders:

Klik hier voor de folder ‘Priester worden’
Klik hier voor de folder ‘Permanent diaken worden’
Klik hier voor de folder ‘Catecheet worden’
Klik hier voor de folder ‘Diaconaal assistent worden’

 

Terug