Studierector Ten Klooster

Geboren in 1983

Met ingang van 1 januari 2019 is dr. Anton ten Klooster benoemd tot studierector van het Ariënsinstituut. Daarmee is hij tevens verantwoordelijk voor het theologicum Johannes Paulus II, de HBO-priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht en de bisdommen Breda en Rotterdam. De Utrechtse aartsbisschop kardinaal Eijk heeft hem in deze taak benoemd voor de omvang van 0,3 FTE, in aanvulling op zijn taken aan de Tilburg School of Catholic Theology.

De studierector is onder meer verantwoordelijk voor de studievoortgang van de priesterstudenten, de afstemming van studieprogramma’s met de universiteit en de inrichting van een leergang voor studenten die de HBO-priesteropleiding volgen via het theologicum.

Anton ten Klooster volgde zijn priesteropleiding aan het Ariënskonvikt en werd in 2010 tot priester gewijd. In 2018 promoveerde hij cum laude aan Tilburg University op een proefschrift over de uitleg van de zaligsprekingen door de heilige Thomas van Aquino. Na zijn promotie kreeg hij een aanstelling als universitair docent theologie aan deze universiteit. Zijn vervolgonderzoek gaat over het thema bekering.