Curriculum catechetenopleiding 2020-2021

Elke cursusdag begint om 9.30 uur met de viering van de Eucharistie.
Hieronder treft u de schema’s aan met de verdere dagindeling.

Jaar 1
Het eerste jaar is een basisjaar voor de cursisten van alle richtingen: diakenkandidaten, aspirant catecheten en aspirant diaconaal assistenten.

Bijeenkomst Ochtend (10.30 – 13.00 uur)  Middag (13.30 – 16.00 uur)
1 God en mens Inleiding Parochie en Organisatie
2 Inleiding Oude Testament Katholiek sociaal denken
3 Inleiding Nieuwe Testament Sociologie: God in Nederland
4 Christologie Caritas: geschiedenis en structuur
5 Pneumatologie Diaconie en geloof
6 Ecclesiologie Kerkelijke werkstructuren
7 Sacramenten Maatschappelijke organisaties

Jaar 2
Het jaar wordt door de aspirant catecheten en diakenstudenten samen gevolgd.

Bijeenkomst Ochtend (10.30 – 13.00 uur)  Middag (13.30 – 16.00 uur)
1 Doopsel en vormsel Doopvoorbereiding
2 Communicatiestijlen Kerkelijke documenten
3 Huwelijk Huwelijksvoorbereiding
4 Armoede in Nederland Oecumene
5 Eucharistie Voorbereiding Eerste Heilige Communie
6 Inleiding moraaltheologie Financiën van parochie en PCI
7 Gedragscode Pastoraat Vooruitblik stage jaar 3

Jaar 3
Gedurende dit jaar zijn er vier cursusbijeenkomsten. Deze worden samen met de diakenkandidaten en de tweedejaars aspirant diaconaal assistenten gevolgd. Daarnaast wordt onder supervisie van een plaatselijke priester, diaken of pastoraal werker een project uitgevoerd. Hiervan wordt mondeling en schriftelijk eindverslag gedaan.

Bijeenkomst Ochtend (10.30 – 13.00 uur)  Middag (13.30 – 16.00 uur)
1 Presentatie projecten Sociale kaart
2 Intervisie Groepsdynamica
3 Bisdombeleid / zending Intervisie
4 Presentaties Feestelijke afsluiting