Curriculum catechetenopleiding

Elke cursusdag begint om 9.30 uur met de viering van de Eucharistie.
Hieronder treft u de schema’s aan met de verdere dagindeling.

Jaar 1
Het eerste jaar is een basisjaar voor de cursisten van alle richtingen: diakenkandidaten, aspirant catecheten en aspirant diaconaal assistenten.

Bijeenkomst Ochtend (10.30 – 13.00 uur) Middag (13.30 – 16.00 uur)
1 God en mens Inleiding parochie en organisatie
2 Inleiding Oude Testament Katholiek sociaal denken
3 Inleiding Nieuwe Testament Sociologie: God in Nederland
4 Christologie Caritas: geschiedenis en werkstructuren
5 Pneumatologie Diaconie en geloof
6 Ecclesiologie Kerkelijke werkstructuren
7 Sacramenten Kerkelijke en maatschappelijke
organisaties

Jaar 2
Het jaar wordt door de aspirant catecheten en diakenstudenten samen gevolgd.

Bijeenkomst Ochtend (10.30 – 13.00 uur) Middag (13.30 – 16.00 uur)
1 Sacramenten van doopsel
en vormsel
Voorbereiding op doopsel
en vormsel
2 Communicatie, begeleiding
en stijl
Kerkelijke documenten:
‘Gaudete et exsultate’
3 Sacrament van het
huwelijk
Huwelijksvoorbereiding
4 Biecht en ziekenzalving Oecumenica
5 Armoede in Nederland Voorbereiding Eerste
Heilige Communie
6 Financiën van parochie
en PCI
Inleiding moraaltheologie
7 Gedragscode pastoraat Vooruitblik jaar 3 –
Presentatie stage en
leerdoelen

Jaar 3
Gedurende dit jaar zijn er vier cursusbijeenkomsten. Daarnaast wordt onder supervisie van een plaatselijke priester, diaken of pastoraal werker een project uitgevoerd. Hiervan wordt mondeling en schriftelijk eindverslag gedaan.

Bijeenkomst Ochtend (10.30 – 13.00 uur) Middag (13.30 – 16.00 uur)
1 Catechese voor kinderen
en jongeren
Groepssupervisie:
– projectmatig werken
2 Catechese voor volwassenen
en ouderen
Groepssupervisie:
– projectmatig werken
3 Werken met groepen Groepssupervisie:
– projectmatig werken
4 Presentatie eindverslagen Afsluiting van de cursus