Cursusbeschrijving 2023-2024

Jaar 2

In het tweede cursusjaar wordt een serie vakken aangeboden. Er is gekozen om voort te bouwen op het fundament dat in het eerste basisjaar is gelegd. De nadruk zal nu vooral liggen op de achtergrond en de liturgie van de verschillende sacramenten en de voorbereiding daarop.

Klik hier om de cursusbeschrijving voor 2023-2024 te downloaden. NB Alle cursisten volgen de in de linker kolommen beschreven modules. De modules in de rechter kolommen worden alleen gevolgd door de diakenkandidaten.

Jaar 3

In dit laatste cursusjaar ligt het zwaartepunt bij het project of de stage in de parochie van de kandidaat of bij een speciaal toegewezen werkbegeleider ter plekke. Het werken aan deze stage wordt ondersteund door coaching en intervisie.

Klik hier om de cursusbeschrijving voor 2023-2024 te downloaden. NB Alle cursisten volgen de in de linker kolommen beschreven modules. De modules in de rechter kolommen worden alleen gevolgd door de diakenkandidaten.