Getuigenissen priesterstudenten

Door de coronacrisis verliep de viering van Roepingenzondag dit jaar (3 mei) anders dan anders. Daarom werd er onder meer van tevoren een Roepingennoveen gebeden, waaraan online kon worden deelgenomen. Daarnaast hadden de priesterstudenten van het Ariënsinstituut video’s opgenomen waarin ze vertelden over hun roeping. Die video’s zijn op deze pagina gebundeld.

Rector Kuipers schreef in de aanloop naar Roepingenzondag op de Facebookpagina van het Ariënsinstituut: “We leven in een rare tijd. Het kerkelijk leven ligt stil en toch willen we vooruit blijven kijken naar de toekomst. Dat doen we in het vertrouwen dat de Heilige Geest ons geloof sterkt en ons de kracht geeft om verder te gaan. Volgende week, op zondag 3 mei, is het Roepingenzondag. We willen dat niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom nodigen we u uit de komende week een speciale noveen te houden om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Vanaf vrijdag 24 april zal dagelijks op deze pagina een gebed worden geplaatst en ook een getuigenis van een van onze studenten. In gebed blijven we met elkaar verbonden.”

Fabian Kappert is eerstejaars priesterstudent voor het Aartsbisdom Utrecht. Hij is afkomstig uit Broekland.

Alex van den Hende is derdejaars priesterstudent voor het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Rik Ledoux is vijfdejaars priesterstudent voor het Aartsbisdom Utrecht.

Dennis Mastwijk is vierdejaars priesterstudent van het Aartsbisdom Utrecht. Hij ontvangt zijn opleiding en vorming op Bovendonk.

Erik Rozeman is vijfdejaars priesterstudent voor het Aartsbisdom Utrecht.

Paulus Tilma is priesterstudent van het Aartsbisdom Utrecht. Hij doet momenteel zijn pastorale stage.

James Keuben is vierdejaars priesterstudent van het Aartsbisdom Utrecht en doet momenteel een tussenjaar in Toronto. Rector Kuipers: “Eigenlijk zou hij precies op Roepingenzondag terugkomen, maar dat lukt helaas niet. We wensen hem sterkte en hopen dat hij weer snel in ons midden is.”

Gauthier de Bekker werd op 30 november 2019 tot diaken gewijd. Rector Kuipers: “Zijn priesterwijding stond gepland voor 6 juni. Helaas is die door de coronacrisis tot nader order uitgesteld. Hij vertelt zelf over zijn leven en roeping.”