Roepingenzondag 2021

Elk jaar op de vierde zondag van Pasen viert de Rooms-Katholieke Kerk Wereldroepingendag – in 2021 is dat op (24 en) 25 april. Op Roepingenzondag wordt wereldwijd in alle kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Als motto is dit jaar voor Nederland gekozen: ‘Wees niet bang, kom dichterbij!’. Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. De zorg om voldoende herders in de toekomst is een gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid van alle gelovigen. Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw.

Patrick Kuipers is rector van de priesteropleiding het Ariënsinstituut en voorzitter van de Diocesane Roepingenraad. Hij zegt: “De campagne van dit jaar is een uitnodiging aan (jonge) mensen om te ontdekken wat God van hen vraagt, hun angsten en onzekerheden opzij te zetten en uiteindelijk de stap te zetten om aan hun roeping gehoor te geven. De roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht wil dit proces van harte ondersteunen met materiaal en initiatieven, maar rekent erop dat ook onze parochies en geloofsgemeenschappen meer en meer mogen uitgroeien tot plaatsen waar het gesprek over roeping wordt gevoerd en waar degenen die zich geroepen weten echt gehoord en gezien worden.”

De parochies van het Aartsbisdom Utrecht hebben dringend behoefte aan nieuwe priesters. Die komen er niet vanzelf. We zullen er de Heer om moeten vragen. Dat kan bijvoorbeeld door mee te bidden met de Diocesane Gebedskring, waarin inmiddels honderden mensen uit het Aartsbisdom bidden dat de Heer onze Kerk mag zegenen met nieuwe priesters. Leden van de gebedskring ontvangen meermalen per jaar een Nieuwsbrief en worden uitgenodigd voor de jaarlijkse ontmoetingsdag.

Gebeden om roepingen
Verschillende bisdommen, waaronder het Aartsbisdom Utrecht, brengen al vele jaren een brochure uit met gebeden om roepingen. Ook dit jaar reiken zij de gelovigen gebeden aan. Dit jaar is ervoor gekozen het inmiddels traditionele gebedenboekje niet opnieuw te drukken, maar u te wijzen op de editie van vorig jaar, waarin de bisschoppen en enkele oversten van ordes en congregaties een gebed geschreven hebben. Deze gebeden zijn bijvoorbeeld te gebruiken bij de opening van een vergadering of bijeenkomst, als voorbede tijdens een viering, als maandelijkse publicatie in het parochieblad maar ze kunnen ook thuis gebeden worden.

Boodschap paus
Paus Franciscus publiceerde bij gelegenheid van Roepingenzondag 2021 (de 58ste editie) een boodschap: klik hier om de tekst te lezen.

Materialen downloaden
Hieronder zijn de verschillende materialen voor Roepingenzondag 2021 te downloaden (Dit jaar is ervoor gekozen het inmiddels traditionele gebedenboekje niet opnieuw te drukken, maar u te wijzen op de editie van vorig jaar, waarin de bisschoppen en enkele oversten van ordes en congregaties een gebed geschreven hebben):

Boekje ‘Gebeden om roepingen’
Gebedsprentje
Poster

Parochiebladartikelen:
‘Wees niet bang, kom dichterbij!’: Roepingenzondag 2021
De diocesane Gebedskring om Roepingen

Liturgisch materiaal:
Mededeling voor de vieringen op Roepingenzondag
Gebed om Roepingen I
Gebed om Roepingen II
Gebed om Roepingen III
Gebed om Roepingen IV
Litanie om heilige priesters
Misformulier om roepingen
Preek Roepingenzondag
Vesperlof om roepingen
Voorbede Roepingenzondag

Gebedskring
Inschrijfformulier

Achtergrondmateriaal
Waarom priesters? – brief aartsbisschop Eijk over het priesterschap

Afbeeldingen
Christusicoon
Ultieme uitdaging
Goede Herder
Poster Roepingenzondag 2021