Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die het Ariënsinstituut besteedt aan de samenstelling van de website ariensinstituut.nl en de daartoe behorende websites fondspriesteropleiding.nl en jekomtalsgeroepen.nl, is het mogelijk dat de informatie op de website(s) onvolledig of onjuist is. De informatie op de website(s) wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan betreuren wij dit. Het Ariënsinstituut aanvaardt echter geen aansprakelijkheid.

Intellectuele eigendomsrechten
Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van het Ariënsinstituut.

Hyperlinks
Het Ariënsinstituut aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen
Het Ariënsinstituut garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website(s) toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.