Fonds Priesteropleiding

Het Fonds Priesteropleiding heeft als doel ‘fondsen te werven om in het Aartsbisdom Utrecht de opleiding tot het priesterschap te stimuleren en kandidaten voor het priesterschap te ondersteunen en om de voortgezette vorming van de priesters te bevorderen.’ Ook het werk van de Roepingenraad wordt uit dit fonds gefinancierd. Behalve uw gebed wordt dus ook uw financiële bijdrage zeer op prijs gesteld:

IBAN NL64 ABNA 0810 4964 88, t.n.v. het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht te Utrecht.

Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht:
“Het is opvallend hoe vaak een priesterstudent in zijn roepingsverhaal een priester uit zijn jeugd als voorbeeld en inspiratiebron noemt. Een priester die met aandacht en toewijding de eucharistie vierde, met een open hart en luisterend oor voor de parochianen, kortom een voorbeeld aan wie je je wilt spiegelen.
Maar priester ben je niet zomaar, daar gaan een roeping, een opleiding en een jarenlange vorming aan vooraf. Dat roepen kunnen we met een gerust hart aan God overlaten, Hij roept ook in deze tijd mannen tot het priesterschap. De opleiding en vorming zijn daarentegen mensenwerk en dat is waar het Fonds Priesteropleiding zich voor inspant: de optimale opleiding en vorming mogelijk maken voor mannen die zich door God geroepen weten om zich als priester totaal in te zetten voor de Kerk.”

Laatste nieuws


Geen resultaten gevonden voor deze opdracht. Misschien kan de zoekfunctie U verder helpen.