Ariensinstituut

Dit is de portal website van het Ariënsinstituut. Vanuit deze pagina zijn de volgende vier websites toegankelijk:

Omdat vanwege het coronavirus tot en met Pinksteren (op 31 mei) alle publieke liturgievieringen zijn afgelast, verzorgt het Ariënsinstituut een livestream van de dagelijkse Eucharistievieringen in de huiskapel. Intenties kunnen worden doorgegeven via een persoonlijk bericht op Facebook.

Klik hier voor de livestream

Laatste nieuws


Gebedsdag Arnhem geannuleerd

In de St. Martinuskerk te Arnhem zou op zaterdag 21 maart een gebedsdag om roepingen worden gehouden. Vanwege de nieuwe maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de organisatie besloten deze gebedsdag te annuleren. Dit omdat niet uitgesloten kan worden dat er meer dan 100 aanwezigen zullen zijn. Bovendien behoort de doelgroep van deze gebedsdag tot de risicogroep en komt men vaak met het openbaar vervoer naar dergelijke bijeenkomsten.

Lees verder

Gebedsdag om roepingen in Arnhem

In de St. Martinuskerk te Arnhem wordt op zaterdag 21 maart een gebedsdag om roepingen gehouden. Het is de tweede in een serie van zes gebedsdagen die in het Jaar van de Eucharistie op verschillende plaatsen in het Aartsbisdom Utrecht worden georganiseerd. Doel van de dagen is om de roeping tot het priesterschap onder de aandacht te brengen.

Lees verder

Priesterroepingen centraal tijdens gebedsdag

De Diocesane Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht organiseert tijdens het Jaar van de Eucharistie (t/m 22 november 2020) zes keer een ‘Gebedsdag voor priesterroepingen’. Daarmee wordt extra aandacht gevraagd voor de roeping tot het priesterschap. Kardinaal Eijk, mgr. Hoogenboom en mgr. Woorts zijn afwisselend hoofdcelebrant tijdens de vieringen. De eerste gebedsdag was op 4 januari in de Gerardus Majellakerk te Utrecht met kardinaal Eijk.

Lees verder

Agenda


06 juni 2020

Priesterwijding Gauthier de Bekker

De priesterwijding van Gauthier de Bekker in de Utrechtse St. Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36) vindt plaats op 6 juni 2020. Aansluitend is er een receptie waarbij er gelegenheid is de wijdeling te feliciteren.