Ariensinstituut

Klik op de afbeelding voor meer informatie over / aanmelden voor de filmavonden over het katholieke geloof

Dit is de portal website van het Ariënsinstituut. Vanuit deze pagina zijn de volgende vier websites toegankelijk:

Laatste nieuws


Zomereditie 2022 Nieuwsbrief verschenen

De leden van de Diocesane Gebedskring hebben deze week de zomereditie van de Nieuwsbrief van het Ariënsinstituut ontvangen. Hierin schrijft rector Kuipers over keuzes maken: “Een priester- en diakenopleiding wil mensen helpen om tot de juiste onderscheiding te komen en zo uit te groeien tot de mens waartoe zij geroepen zijn. Dat betekent dat er gedurende die periode van onderscheiding keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes die voor het leven van hen die het betreft ingrijpend kunnen zijn.”

Lees verder

Roeping? Tijd om te luisteren!

Het bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert dit jaar twee roepingenweekenden. Het eerste was in februari; het volgende wordt gehouden in het weekend van 14-16 oktober (herfstvakantie). De bijeenkomsten zijn in een klooster in Thuine (vlak over de grens met Duitsland) en staan ook open voor jongeren uit andere bisdommen.
Lees verder

Viering en Pubquiz sluiten studiejaar Ariënsinstituut af

Het studie- en vormingsjaar op het Ariënsinstituut werd op 1 juli officieel afgesloten. James Keuben, die het komend studiejaar zijn pastorale stage doet in de parochie Licht van Christus (Vleuten-De Meern), werd tijdens een Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal aangesteld tot het dienstwerk van acoliet. Aansluitend verzamelden de aanwezigen zich op het Ariënsinstituut voor een informeel programma en de traditionele barbecue.

Lees verder

Geloofsgesprek: ‘Laat je vallen in de handen van God’

In het Geloofsgesprek van 3 juli sprak Leo Fijen kort voor diens priesterwijding met Erik Rozeman, die twee weken geleden door kardinaal Eijk werd gewijd. Rozeman vertelt over zijn roeping, over de inspiratie van heiligen als Moeder Teresa en Titus Brandsma en over de sterke band met zijn familie. En over parochievernieuwing: een gastvrije parochie waar je geen nummer bent maar een naam en je je gekend weet.

Lees verder

Erik Rozeman priester gewijd: ‘levendige vriendschap met Jezus’

Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, heeft op 18 juni Erik Rozeman tot priester gewijd. “Erik, met de priesterwijding ga je met de Heer op tocht en zul je vruchten voortbrengen die blijvend zijn,” zo zei kardinaal Eijk in zijn preek. “Vruchten voor jezelf en voor anderen die je als priester tot Christus zult brengen en via Hem tot de verrijzenis en het eeuwige leven in Gods Vaderhuis, de hemel.”

Lees verder

Agenda


28 augustus 2022

Ariënsherdenking

In Maarssen vindt op zondag 28 augustus de jaarlijkse Ariënsherdenking plaats. Bij het graf van Alphons Ariëns is om 9.00 uur een gebedsviering met mgr. Woorts als agens, gevolgd door een Eucharistieviering (aanvang: 10.00 uur) in de nabijgelegen H. Hartkerk. Voor de priesterstudenten van het Ariënsinstituut geldt deze herdenking als de opening van het nieuwe studie- en vormingsjaar.

Lees verder

01 oktober 2022

Diakenwijding Wim Kremer

Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, zal op zaterdag 1 oktober Wim Kremer tot diaken wijden. De plechtigheid vindt om 10.30 uur plaats in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht (Lange Nieuwstraat 36).

Lees verder

14 oktober 2022

Roepingenweekend in Thuine

Het bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert dit jaar twee roepingenweekenden. Het eerste was in februari; het volgende wordt gehouden in het weekend van 14-16 oktober (herfstvakantie). De bijeenkomsten zijn in een klooster in Thuine (vlak over de grens met Duitsland) en staan ook open voor jongeren uit andere bisdommen.

Lees verder

14 januari 2023

Ontmoetingsdag Gebedskring om Roepingen

Vanwege de coronaviruspandemie kon de jaarlijkse ontmoetingsdag voor leden van de Diocesane Gebedskring om Roepingen helaas lange tijd niet plaatsvinden. “Nu het erop lijkt dat het ergste achter ons ligt, willen we u hierbij alvast uitnodigen voor een bijeenkomst aan het begin van het nieuwe jaar en wel op zaterdag 14 januari 2023,” zo meldt rector Kuipers.

Lees verder