Je komt als geroepen

Dit is de roepingen website van het Aartsbisdom Utrecht

De parochies van het Aartsbisdom Utrecht hebben dringend behoefte aan nieuwe priesters. Die komen er niet vanzelf. We zullen er de Heer om moeten vragen. Dat kan bijvoorbeeld door mee te bidden met de Diocesane Gebedskring, waarin honderden mensen uit het Aartsbisdom bidden dat de Heer onze Kerk mag zegenen met nieuwe priesters.
Hier is meer te lezen over de activiteiten van de Roepingenraad. In de linkerkolom vindt u bijvoorbeeld jaarlijks de diverse materialen voor Roepingenzondag en een aantal roepingsverhalen van jonge priesters/priesterstudenten.

Laatste nieuws


Nationale Roepingenweek: 5-11 november

Voor het vijfde jaar op rij organiseert de R.-K. Kerk in Nederland een Nationale Roepingenweek. Van zondag 5 t/m zaterdag 11 november zijn er in elk bisdom en bij verschillende religieuze gemeenschappen activiteiten of vieringen waarin de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven centraal staat. Zo houden diverse seminaries, ordes en congregaties en nieuwe bewegingen Open Dagen. Ook het Ariënsinstituut in Utrecht nodigt van harte jonge mensen uit die erover denken of het priesterschap wellicht iets voor hen is.

Lees verder

‘Draag Christus de wereld in’ thema Roepingenzondag 2023

Op 30 april is het weer Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven. Het Interdiocesaan Roepingenoverleg (IRO), het landelijk samenwerkingsorgaan tussen bisdommen en religieuzen, heeft bij gelegenheid van Roepingenzondag materiaal uitgebracht om de aandacht voor en het gebed om roepingen te bevorderen. Thema van dit jaar is: ‘Draag Christus de wereld in’.

Lees verder

Video volgt drie priesters in Aartsbisdom Utrecht

In Utrecht werd op 14 januari de jaarlijkse ontmoetingsdag gehouden van de Diocesane Gebedskring om Roepingen. Sluitstuk van de dag was de première van de film ‘Hier ben ik’ (32 minuten). Daarin vertellen drie priesters van het Aartsbisdom Utrecht over hun roeping en wat het betekent om juist in deze tijd parochiepriester te zijn.

Lees verder

Nationale Roepingenweek: 6-12 november

Voor het vierde jaar op rij organiseert de R.-K. Kerk in Nederland een Nationale Roepingenweek. Van zondag 6 t/m zaterdag 12 november zijn er in elk bisdom en bij diverse religieuze gemeenschappen activiteiten of vieringen waarin de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven centraal staat. In het Aartsbisdom Utrecht is een digitale mailing naar de parochies gestuurd met suggesties en materialen, onder meer voor een bijeenkomst over roepingen.

Lees verder

Meer nieuws