Je komt als geroepen

Dit is de roepingen website van het Aartsbisdom Utrecht

De parochies van het Aartsbisdom Utrecht hebben dringend behoefte aan nieuwe priesters. Die komen er niet vanzelf. We zullen er de Heer om moeten vragen. Dat kan bijvoorbeeld door mee te bidden met de Diocesane Gebedskring, waarin honderden mensen uit het Aartsbisdom bidden dat de Heer onze Kerk mag zegenen met nieuwe priesters.
Hier is meer te lezen over de activiteiten van de Roepingenraad. In de linkerkolom vindt u bijvoorbeeld jaarlijks de diverse materialen voor Roepingenzondag en een aantal roepingsverhalen van jonge priesters/priesterstudenten.

Laatste nieuws


Video volgt drie priesters in Aartsbisdom Utrecht

In Utrecht werd op 14 januari de jaarlijkse ontmoetingsdag gehouden van de Diocesane Gebedskring om Roepingen. Sluitstuk van de dag was de première van de film ‘Hier ben ik’ (32 minuten). Daarin vertellen drie priesters van het Aartsbisdom Utrecht over hun roeping en wat het betekent om juist in deze tijd parochiepriester te zijn.

Lees verder

Nationale Roepingenweek: 6-12 november

Voor het vierde jaar op rij organiseert de R.-K. Kerk in Nederland een Nationale Roepingenweek. Van zondag 6 t/m zaterdag 12 november zijn er in elk bisdom en bij diverse religieuze gemeenschappen activiteiten of vieringen waarin de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven centraal staat. In het Aartsbisdom Utrecht is een digitale mailing naar de parochies gestuurd met suggesties en materialen, onder meer voor een bijeenkomst over roepingen.

Lees verder

Roeping? Tijd om te luisteren!

Het bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert dit jaar twee roepingenweekenden. Het eerste was in februari; het volgende wordt gehouden in het weekend van 14-16 oktober (herfstvakantie). De bijeenkomsten zijn in een klooster in Thuine (vlak over de grens met Duitsland) en staan ook open voor jongeren uit andere bisdommen.
Lees verder

Geloofsgesprek: ‘Laat je vallen in de handen van God’

In het Geloofsgesprek van 3 juli sprak Leo Fijen kort voor diens priesterwijding met Erik Rozeman, die twee weken geleden door kardinaal Eijk werd gewijd. Rozeman vertelt over zijn roeping, over de inspiratie van heiligen als Moeder Teresa en Titus Brandsma en over de sterke band met zijn familie. En over parochievernieuwing: een gastvrije parochie waar je geen nummer bent maar een naam en je je gekend weet.

Lees verder

Roepingenzondag 2022: Vreugde verbindt

Op 8 mei is het Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven. “Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. De zorg om voldoende herders in de toekomst is een gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid van alle gelovigen. Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw,” zo benadrukt de voorzitter van het Interdiocesaan Roepingenoverleg (IRO) Patrick Kuipers (rector van de priesteropleidingen het Ariënsinstituut en Bovendonk).

Lees verder

Meer nieuws