Ariënsinstituut > In memoriam: Piet Rentinck

In memoriam: Piet Rentinck

Op 16 maart 2023 overleed Piet Rentinck in de leeftijd van 83 jaar. Velen kennen hem als pastor en pastoor en als oud vicaris-generaal van het Aartsbisdom Utrecht, maar hij was ook de oprichter en eerste rector van het Ariënskonvikt. Met dankbaarheid kijken wij terug op zijn pionierswerk en herinneren wij ons zijn inzet voor de Utrechtse priesteropleiding waaraan hij meer dan 13 jaar leiding heeft gegeven.

Eind 1977 vroeg kardinaal Willebrands dr. Piet Rentinck om rector te worden van een op te richten leefgroep voor priesterstudenten, verbonden aan de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht, en daarvoor de mogelijkheden te onderzoeken. Na verschillende gesprekken met docenten van de KTHU, maar ook met priesteropleidingen in België en Duitsland heeft hij een advies geformuleerd dat het mogelijk en wenselijk was te starten met een leefgroep van priesterstudenten in samenwerking met de KTHU. Dit advies werd door kardinaal Willebrands overgenomen en op 1 juni 1978 deelden de bisschoppen van Utrecht en Groningen hun besluit mee om een eigen huis te laten inrichten voor de priesteropleiding. Ook kondigden ze aan dat ze Rentinck hadden gevraagd om hiervan de leiding op zich te nemen.

Na dit besluit lagen er twee taken: een geschikt huis zoeken en inrichten én priesterstudenten aantrekken. Wat het huis betreft, werd gekozen voor het statige pand aan de Keistraat. Het huis was goed geschikt te maken voor de huisvesting van priesterstudenten. In de tussentijd had Rentinck ook contact gekregen met meerdere mogelijke kandidaten. Zij kwamen uit verschillende streken van het land. Na alle gesprekken bleven er uiteindelijk zes kandidaten over.

Het huis werd genoemd naar de Utrechtse priester Alphons Ariëns (1860-1928). Als priester was hij een waarachtig man Gods, die leefde vanuit gebed en liturgie. Van harte wist Ariëns zich verbonden met de Kerk en toonde een groot gevoel voor het onrecht in de samenleving. Zijn leven lang was hij betrokken bij allerlei nieuwe initiatieven, om het geloofsleven van de Kerk te verdiepen en bij de tijd te brengen. Uitermate geschikt dus om zijn naam te geven aan het Ariënskonvikt.

Vanaf september 1979 begon het gemeenschapsleven met zes studenten, van wie er aan het einde van dat jaar één overbleef. Toch bleef Rentinck vertrouwen houden in de kansen van deze vorm van priesteropleiding. In de jaren die volgden, groeide het konvikt naar drie huizen in de binnenstad van Utrecht en werd de samenwerking met de KTHU steeds hechter. Het leven in huis werd gekenmerkt door een stevige geestelijke vorming, waarvan de dagelijkse Eucharistie en het getijdengebed het hart vormden. Toen rector Rentinck in 1992 afscheid nam, telde het Ariënskonvikt maar liefst 45 studenten, van wie een aantal hun opleiding en vorming ontving aan de Priesteropleiding Bovendonk (bisdom Breda).

Het Ariënsinstituut is Piet Rentinck heel veel dank verschuldigd voor de moed die hij eind jaren zeventig van de vorige eeuw heeft getoond om in te gaan op het verzoek van kardinaal Willebrands en te onderzoeken welke vorm van priesteropleiding het best zou passen in deze tijd. Na meer dan 40 jaar en ruim 80 priesters voor verschillende Nederlandse bisdommen mogen we gerust concluderen dat hij in zijn opdracht is geslaagd.

We bidden dat de Heer van de oogst hem nu mag opnemen in zijn hemelse heerlijkheid en hem mag belonen voor het vele goede dat hij voor de Kerk en de mensen heeft gedaan.

Rector Patrick Kuipers