Ariënsinstituut > Nationale Roepingenweek: 6-12 november

Nationale Roepingenweek: 6-12 november

Voor het vierde jaar op rij organiseert de R.-K. Kerk in Nederland een Nationale Roepingenweek. Van zondag 6 t/m zaterdag 12 november zijn er in elk bisdom en bij diverse religieuze gemeenschappen activiteiten of vieringen waarin de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven centraal staat. In het Aartsbisdom Utrecht is een digitale mailing naar de parochies gestuurd met suggesties en materialen, onder meer voor een bijeenkomst over roepingen.

Rector Kuipers van het Ariënsinstituut: “We hopen dat onze parochies en geloofsgemeenschappen meer en meer mogen uitgroeien tot plaatsen waar de vreugde van het Evangelie met elkaar gedeeld wordt, waar het gesprek over roeping wordt gevoerd en waar degenen die zich geroepen weten echt gehoord en gezien worden. Om dit alles te faciliteren, heeft de Roepingenraad materiaal samengebracht voor het opzetten van een geloofsgesprek.”

Doel van deze speciale week is het fundamentele belang te benadrukken van bijzondere roepingen voor de Kerk. Dat gebeurt jaarlijks op Roepingenzondag, maar deze dag komt door de viering van de Eerste Heilige Communie en andere zaken steeds meer onder druk te staan. Daarom een hele week op een ander moment in het jaar, namelijk rond het hoogfeest van de heilige Willibrord, patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie en het Aartsbisdom Utrecht.
Kuipers: “Tijdens deze Nationale Roepingenweek is het gebed om roepingen een van de belangrijkste pijlers. Om in uw persoonlijk gebed en de liturgische vieringen aandacht aan roepingen te kunnen geven, is in de loop van de jaren veel gebedsmateriaal samengebracht.”

Verschillende priesteropleidingen openen tijdens deze week hun deuren voor mensen die enkele dagen willen meeleven. Ook het Ariënsinstituut nodigt jonge mensen die erover denken of het priesterschap wellicht iets voor hen is van harte uit. Neem hiervoor contact op met rector Kuipers (rector@ariensinstituut.nl).