Ariënsinstituut > Priesterstudenten op retraite

Priesterstudenten op retraite

Van maandag 22 t/m vrijdag 26 januari waren de priesterstudenten van het Aartsbisdom Utrecht, samen met die van het bisdom Rotterdam en het bisdom Groningen-Leeuwarden, op retraite in de Onze Lieve Vrouwe Abdij te Oosterhout.

Rector Kuipers van de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut: “Het is een mooi en zinvol gebruik om jaarlijks enkele dagen op retraite te gaan. De afgelopen jaren vond dat telkens plaats in de Veertigdagentijd, maar het rooster van de universiteit biedt in die periode dit jaar geen ruimte. Dus werd gekozen voor de laatste week vóór de start van het tweede semester. Ook een mooi moment om even de balans op te maken en inspiratie op te doen.”

Dit keer vond de retraite plaats in Oosterhout bij de zusters Benedictinessen. Naast de gebedstijden van de abdij en de viering van de Eucharistie zorgden de stilte en afzondering voor een sfeer van inkeer en reflectie. Gastenzuster Hildegard Koetsveld verzorgde twee conferenties per dag. Ze deed dat aan de hand van de theologie van de Grieks-Orthodoxe theoloog en metropoliet Joannis Zizioulas in wie ze zich de afgelopen jaren heeft verdiept. In zijn denken biedt Zizioulas een radicale, ontologische doordenking van wat het betekent om persoon te zijn en stelt hij zich daarbij in kritische dialoog met kerkvaders als Augustinus en hedendaagse grote denkers. Hij laat onder meer zien hoe gemeenschap en andersheid zich tot elkaar verhouden en hoe zij hand in hand kunnen gaan. Daarbij biedt hij de Drie-ene God aan als model: de God van de Bijbel is volmaakt één en toch drie personen. “Zuster Hildegard nodigde de deelnemers telkens uit in stilte na te denken over dit samengaan van gemeenschap en andersheid en wat dat ook voor ieders eigen leven betekent,” aldus rector Kuipers.