Ariënsinstituut > Roepingenzondag 2022: Vreugde verbindt

Roepingenzondag 2022: Vreugde verbindt

Op 8 mei is het Roepingenzondag: de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het religieuze leven. “Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is een zeer belangrijke taak binnen de Kerk. De zorg om voldoende herders in de toekomst is een gezamenlijke en blijvende verantwoordelijkheid van alle gelovigen. Niet alleen op Roepingenzondag, maar elke dag opnieuw,” zo benadrukt de voorzitter van het Interdiocesaan Roepingenoverleg (IRO) Patrick Kuipers (rector van de priesteropleidingen het Ariënsinstituut en Bovendonk).

Het IRO is het landelijk samenwerkingsorgaan van bisdommen en de Konferentie Nederlandse Religieuzen, dat elk jaar materiaal uitbrengt om de aandacht voor en het gebed om roepingen te bevorderen. Het thema is dit jaar: ‘Vreugde verbindt’. Rector Kuipers: “Het is een oproep om ons in het nadenken over, het bidden voor en het begeleiden van roepingen vooral te laten leiden door de vreugde die een roeping teweegbrengt in het hart van degene die geroepen wordt.” Er zijn posters (klik op de afbeelding rechts voor een vergroting) en gebedsprentjes verspreid in de parochies en kloosters, ook is er een korte video gemaakt waarin priesters, diakens en religieuzen iets vertellen over de vreugde die hun roeping hen geeft.

Paus Franciscus
Aan het begin van zijn pontificaat schreef paus Franciscus in zijn apostolische exhortatie Evangelii gaudium: “De vreugde van het Evangelie vervult het hart en het hele leven van hen die Jezus ontmoeten. Zij die zich laten redden door Hem, worden bevrijd van de zonde, de treurigheid, de innerlijke leegte, het isolement. Met Jezus Christus wordt de vreugde altijd geboren en herboren” (nr. 1). Wie aangestoken is door die vreugde kan volgens rector Kuipers niet anders dan deze doorgeven aan de mensen om hem heen. “En dan zullen we merken dat vreugde verbindt. De Kerk van de toekomst heeft mensen nodig die boodschappers van die vreugde willen zijn, echte vreugdebodes die mensen bij elkaar brengen rond de persoon van Jezus Christus.”

Klik hier voor meer informatie over Roepingenzondag