Ariënsinstituut > Opleidingen

Meeleefdagen priesteropleiding

Priester worden in deze tijd is niet langer vanzelfsprekend. Het is een verlangen dat in je gaat leven en dat langzaam tot ontwikkeling kan komen. De keuze voor het priesterschap begint dan ook niet bij jezelf, maar bij God: je wordt door Hem geroepen. Het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht, wil je de gelegenheid geven om in een sfeer van gebed en ontmoeting na te denken over de vraag of de Heer jou misschien roept om priester te worden.

Lees verder

Werving kandidaten studiejaar 2023-2024

Hoewel het nieuwe kalenderjaar nog maar net is begonnen, kijkt het Ariënsinstituut al vooruit naar het nieuwe studiejaar: het opleidingsinstituut van het Aartsbisdom Utrecht voor priesters, diakens, catecheten en diaconaal assistenten wil in september namelijk graag beginnen met een nieuw eerste jaar.

Lees verder

Wim Kremer in kathedraal tot diaken gewijd

Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, heeft op 1 oktober in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht Wim Kremer tot diaken gewijd. Onder de concelebranten was ook de Roermondse hulpbisschop mgr. De Jong. Voor kardinaal Eijk was het een primeur: hij heeft al mensen uit vele beroepen gewijd tot priester of diaken “maar nog nooit een dierenarts,” zo zei hij.

Lees verder

Viering en Pubquiz sluiten studiejaar Ariënsinstituut af

Het studie- en vormingsjaar op het Ariënsinstituut werd op 1 juli officieel afgesloten. James Keuben, die het komend studiejaar zijn pastorale stage doet in de parochie Licht van Christus (Vleuten-De Meern), werd tijdens een Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal aangesteld tot het dienstwerk van acoliet. Aansluitend verzamelden de aanwezigen zich op het Ariënsinstituut voor een informeel programma en de traditionele barbecue.

Lees verder

Erik Rozeman priester gewijd: ‘levendige vriendschap met Jezus’

Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, heeft op 18 juni Erik Rozeman tot priester gewijd. “Erik, met de priesterwijding ga je met de Heer op tocht en zul je vruchten voortbrengen die blijvend zijn,” zo zei kardinaal Eijk in zijn preek. “Vruchten voor jezelf en voor anderen die je als priester tot Christus zult brengen en via Hem tot de verrijzenis en het eeuwige leven in Gods Vaderhuis, de hemel.”

Lees verder

Dubbele diakenwijding in Utrechtse kathedraal

Kardinaal Eijk heeft op 7 mei in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht Antoon van Gaans en Richard Meijer tot diaken gewijd. “In september 2018 startte het Aartsbisdom Utrecht een nieuwe opleiding voor permanente diakens,” zo riep kardinaal Eijk tijdens zijn welkomstwoord in herinnering. “We zijn verheugd dat vandaag de eerste kandidaten van deze opleiding de diakenwijding gaan ontvangen.”

Lees verder