Ariënsinstituut > Opleidingen

Viering en Pubquiz sluiten studiejaar Ariënsinstituut af

Het studie- en vormingsjaar op het Ariënsinstituut werd op 1 juli officieel afgesloten. James Keuben, die het komend studiejaar zijn pastorale stage doet in de parochie Licht van Christus (Vleuten-De Meern), werd tijdens een Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal aangesteld tot het dienstwerk van acoliet. Aansluitend verzamelden de aanwezigen zich op het Ariënsinstituut voor een informeel programma en de traditionele barbecue.

Lees verder

Erik Rozeman priester gewijd: ‘levendige vriendschap met Jezus’

Kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, heeft op 18 juni Erik Rozeman tot priester gewijd. “Erik, met de priesterwijding ga je met de Heer op tocht en zul je vruchten voortbrengen die blijvend zijn,” zo zei kardinaal Eijk in zijn preek. “Vruchten voor jezelf en voor anderen die je als priester tot Christus zult brengen en via Hem tot de verrijzenis en het eeuwige leven in Gods Vaderhuis, de hemel.”

Lees verder

Dubbele diakenwijding in Utrechtse kathedraal

Kardinaal Eijk heeft op 7 mei in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht Antoon van Gaans en Richard Meijer tot diaken gewijd. “In september 2018 startte het Aartsbisdom Utrecht een nieuwe opleiding voor permanente diakens,” zo riep kardinaal Eijk tijdens zijn welkomstwoord in herinnering. “We zijn verheugd dat vandaag de eerste kandidaten van deze opleiding de diakenwijding gaan ontvangen.”

Lees verder

Wim Kremer aangesteld tot acoliet

Mgr. Th. Hoogenboom heeft op zaterdag 9 april in de kapel van het Ariënsinstituut Wim Kremer aangesteld tot acoliet, in aanwezigheid van zijn echtgenote en andere studenten. Wim Kremer volgt de diakenopleiding van het Aartsbisdom Utrecht en hoopt in het najaar tot permanent diaken te worden gewijd.

Lees verder

Meeleefdagen priesteropleiding

Priester worden in deze tijd is niet langer vanzelfsprekend. Het is een verlangen dat in je gaat leven en dat langzaam tot ontwikkeling kan komen. De keuze voor het priesterschap begint dan ook niet bij jezelf, maar bij God: je wordt door Hem geroepen. Het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht, wil je de gelegenheid geven om in een sfeer van gebed en ontmoeting na te denken over de vraag of de Heer jou misschien roept om priester te worden.

Lees verder

Diakenwijding Antoon van Gaans en Richard Meijer uitgesteld

In overleg met rector Kuipers van het Ariënsinstituut heeft kardinaal Eijk “tot mijn grote spijt moeten besluiten de diakenwijding van Antonius Martinus Maria van Gaans en Henderikus Richard Meijer uit te stellen.” Deze viering stond gepland voor 15 januari 2022, maar door de maatregelen vanwege de coronaviruspandemie is het te onzeker of de wijdingsplechtigheid dan wel door kan gaan en onder welke omstandigheden, aldus de kardinaal.

Lees verder