Ariënsinstituut > Ariënsinstituut zoekt kandidaten voor nieuw studiejaar

Ariënsinstituut zoekt kandidaten voor nieuw studiejaar

Het Ariënsinstituut is het opleidingsinstituut van het Aartsbisdom Utrecht voor priesters, diakens, catecheten en diaconaal assistenten en wil in september graag beginnen met een nieuw eerste jaar. Rector Kuipers: “In een aantal parochies zijn inmiddels catecheten en diaconaal assistenten werkzaam met een zending van de aartsbisschop en in de afgelopen jaren zijn drie mannen tot diaken gewijd – hun inzet en initiatieven kunnen rekenen op veel waardering van de parochianen en van de leden van het pastoraal team.”

De leden van de pastorale teams hebben daarom deze winter een brief ontvangen met de vraag om binnen hun parochie op zoek te gaan naar gemotiveerde kandidaten die één van deze opleidingen kunnen en willen volgen en die hen in de toekomst in het pastoraat kunnen ondersteunen. In deze brief schrijft rector Kuipers onder meer: “We willen in ons aartsbisdom een missionaire Kerk zijn waarin mensen God en Zijn Zoon Jezus Christus leren kennen. Daartoe willen we gastvrij en uitnodigend zijn voor alle mensen die verbinding en verdieping zoeken, jong en oud. Vandaag én morgen. Voor de Kerk van morgen is het belangrijk dat we vandaag investeren in de vorming en toerusting van helpers in het pastoraat.”
“Catecheten, diaconaal assistenten en diakens blijken een duidelijke toegevoegde waarde voor het pastorale werk,” aldus rector Kuipers. Een oud-cursist vertelt: “Ik vind het fijn dat ik met een officiële benoeming in mijn eigen geloofsgemeenschap aan de slag kon als catecheet. Dat is een absolute meerwaarde van deze opleiding!”

Kandidaten kunnen door de pastorale teams worden voorgedragen tot uiterlijk 1 juni a.s., daarna vinden de kennismakingsgesprekken plaats.