Ariënsinstituut > Diakenwijding Erik Rozeman op 13 november

Diakenwijding Erik Rozeman op 13 november

Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, zal op 13 november Erik Rozeman tot diaken wijden. De plechtigheid vindt om 10.30 uur plaats in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht (Lange Nieuwstraat 36). Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is de plechtigheid beperkt toegankelijk. Ook geldt in de kerk de anderhalve meter maatregel en zijn mondkapjes verplicht. Wel zal de Eucharistieviering via een livestream op de Facebookpagina van de kathedraal te volgen zijn: klik hier voor het liturgieboekje.

Erik Gerhardus Wilhelmus Rozeman wordt tot transeunt diaken gewijd: de laatste stap op weg naar de priesterwijding, die op 18 juni 2022 zal plaatsvinden. Na zijn pastorale stage in de Zalige Titus Brandsmaparochie in Wageningen e.o. is hij sinds 1 september jl. ook werkzaam in diezelfde parochie als kandidaat priester. Zijn wijding vormt in het Aartsbisdom Utrecht het sluitstuk van de Nationale Roepingenweek. Tijdens deze week vroegen de bisdommen en de ordes en congregaties aandacht voor de bijzondere roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven.

Bedevaart naar Lourdes
Rozeman (10 april 1985) groeide op in een katholiek gezin in Hengelo (O). Voordat hij met de priesteropleiding in Utrecht begon, rondde hij de studie Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden af. Hij deed vrijwilligerswerk bij het COA en werkte later bij de gemeente Enschede. Tijdens zijn studententijd in Leiden vond hij de weg terug naar de Kerk. “Dit voelde alsof ik thuiskwam, al bracht ik het niet in verband met een roeping. Dat gebeurde toen ik deelnam aan de bedevaart van het Aartsbisdom Utrecht naar Lourdes in 2012.” Op een avond bij de grot werd hem duidelijk dat hij zijn leven aan God wilde geven. Een jaar later begon hij als priesterstudent voor het Aartsbisdom Utrecht. Hij ontving het grootste deel van zijn vorming op het Ariënsinstituut en aan de Tilburg School of Catholic Theology.

Klik hier voor de livestream van de viering