Ariënsinstituut > Kersteditie Nieuwsbrief verschenen

Kersteditie Nieuwsbrief verschenen

De leden van de Diocesane Gebedskring hebben medio december de Kersteditie van de Nieuwsbrief van het Ariënsinstituut ontvangen. In het openingsartikel staat rector Kuipers uitgebreid stil bij het Jaar van de Eucharistie, dat op de eerste zondag van de Advent is begonnen.

Hij noemt het “een bijzonder themajaar om het grote cadeau van God aan de mensen weer opnieuw onder de aandacht te brengen. […] In het kader van dit Jaar van de Eucharistie worden er verschillende activiteiten georganiseerd. In parochies zijn allerlei bijeenkomsten en bijzondere vieringen en ook de bisschoppen en ikzelf worden uitgenodigd om lezingen te houden over de Eucharistie.”
De Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht wil het Jaar van de Eucharistie ook aangrijpen om opnieuw aandacht te vragen voor de roeping tot het priesterschap. Daaraan is een apart artikel gewijd in de Nieuwsbrief: op zes zaterdagen in 2020 worden er ‘gebedsdagen voor priesterroepingen’ georganiseerd.

Verder in deze Nieuwsbrief: eerstejaars priesterstudent Fabian Kappert stelt zich voor en priesterstudent James Keuben vertelt over zijn stage in de parochie St. Lawrence Martyr (H. Laurentius, martelaar) in Toronto, Canada. Aansluitend is het perspectief van zijn stagepastoor Roy Farrell opgenomen.
In de Nieuwsbrief wordt bovendien aandacht besteed aan de afsluiting van de Nationale Roepingenweek en aan de diakenwijding van priesterstudent Gauthier de Bekker. Tot slot is de Kerstwens opgenomen van staf en studenten van het Ariënsinstituut.

Lees hier de volledige Nieuwsbrief