Ariënsinstituut > Oktobereditie Nieuwsbrief verschenen

Oktobereditie Nieuwsbrief verschenen

De leden van de Diocesane Gebedskring hebben onlangs de oktobereditie ontvangen van de Nieuwsbrief van het Ariënsinstituut. Omdat vanwege de coronacrisis veel activiteiten werden afgelast of anders georganiseerd, is het tevens het eerste nummer van dit kalenderjaar. In het openingsartikel staat rector Kuipers dan ook uitgebreid stil bij de uitbraak van het coronavirus.

Zo waren ook op het Ariënsinstituut de gevolgen van de corona-uitbraak en de daarop volgende intelligente lockdown voelbaar. Rector Kuipers: “We hebben het virus gelukkig buiten de deur weten te houden, maar het voelde raar. De colleges aan de universiteit werden digitaal voortgezet en we hebben ervoor gekozen om onze dagelijkse Eucharistieviering via Facebook uit te zenden. Een gebaar dat door velen werd gewaardeerd.”

“De crisis werd pijnlijk voelbaar toen de priesterwijding van Gauthier de Bekker niet door kon gaan op 6 juni,” zo vervolgt de rector. “Dat zorgde voor grote teleurstelling, bij de wijdeling zelf, maar ook bij staf en studenten en de mensen die om hem heen staan. Na de versoepeling van de maatregelen en het hervatten van de vieringen in onze kerken, kon er ook een nieuwe datum worden vastgesteld voor de wijding. Op zaterdag 25 juli was het dan zover. Hoewel de plechtigheid in beperkte kring moest worden gevierd was het een groot feest, waarin de dankbaarheid overheerste.” In deze Nieuwsbrief wordt uiteraard stilgestaan bij deze wijding.

Verder in deze editie: een verslag van de jaarlijkse Ariënsherdenking in Maarssen op 30 augustus, de start van het cursusjaar van de opleiding tot permanent diaken, catecheet en diaconaal assistent en de aankondiging van de diakenwijding van Paulus Tilma. Tot slot wordt nader ingegaan op de functie van studierector, die sinds 1 januari 2019 wordt vervuld door priester Anton ten Klooster.

Lees hier de volledige Nieuwsbrief