About carolinewenting

Priesterroepingen centraal tijdens gebedsdag

De Diocesane Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht organiseert tijdens het Jaar van de Eucharistie (t/m 22 november 2020) zes keer een ‘Gebedsdag voor priesterroepingen’. Daarmee wordt extra aandacht gevraagd voor de roeping tot het priesterschap. Kardinaal Eijk, mgr. Hoogenboom en mgr. Woorts zijn afwisselend hoofdcelebrant tijdens de vieringen. De eerste gebedsdag was op 4 januari in de Gerardus Majellakerk te Utrecht met kardinaal Eijk.

Lees verder

4 januari: ‘Gebedsdag voor priesterroepingen’

De Diocesane Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht wil tijdens het Jaar van de Eucharistie (t/m 22 november 2020) de roeping tot het priesterschap extra onder de aandacht brengen. Daarom organiseert de Roepingenraad in die periode op zes zaterdagen op zes verschillende locaties (verdeeld over de drie vicariaten) een ‘Gebedsdag voor priesterroepingen’. De eerste bijeenkomst is op zaterdag 4 januari in de Gerardus Majellakerk te Utrecht (Vleutenseweg 517).

Lees verder

Gauthier de Bekker tot diaken gewijd

In de Utrechtse St. Catharinakathedraal wijdde kardinaal Eijk op 30 november Gauthier de Bekker tot diaken. Hij werd tot transeunt diaken gewijd: de laatste stap op weg naar de priesterwijding, die op 6 juni 2020 zal plaatsvinden. Vanuit de H. Kruisparochie (Raalte) en de Sint Lebuinusparochie (Deventer) waren parochianen met bussen naar de plechtigheid gekomen, het gemengd koor van de basiliek uit Raalte zong tijdens de viering. In deze twee parochies is De Bekker sinds enkele maanden werkzaam.

Lees verder

Nationale Roepingenweek afgesloten in kathedraal

Begin november werd in de Nederlandse bisdommen voor het eerst de Nationale Roepingenweek gehouden. Ook de Konferentie Nederlandse Religieuzen werkte mee aan dit initiatief. Het Aartsbisdom Utrecht was op zaterdag 9 november de laatste etappe in deze gebedsestafette, waarin de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven centraal stond. Kardinaal Eijk was hoofdcelebrant tijdens een Eucharistieviering in de Vredeskapel van de St. Catharinakathedraal.

Lees verder

Nationale Roepingenweek: estafette van gebed

Met een nachtelijke bedevaart in het bisdom Haarlem-Amsterdam is op 3 november de Nationale Roepingenweek van start gegaan. Belangrijk element in deze themaweek is een icoon van de heilige Willibrord, de patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie. Patrick Kuipers, rector van de Utrechtse priesteropleiding en voorzitter van het nationale Roepingenoverleg: “Op voorspraak van St. Willibrord willen we deze week bidden om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven.” De week wordt zaterdag 9 november afgesloten in het Aartsbisdom Utrecht: dan is er om 9.30 uur een speciale viering in de Vredeskapel van de St. Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36) met als hoofdcelebrant kardinaal Eijk.

Lees verder

Nationale Roepingenweek primeur in Nederland

Dit jaar organiseert de R.-K. Kerk in Nederland voor het eerst een Nationale Roepingenweek. Van zondag 3 t/m zaterdag 9 november zijn er in de bisdommen speciale vieringen waarin de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven centraal staat. Ook vanuit de Konferentie Nederlandse Religieuzen wordt meegewerkt aan dit initiatief van het landelijke Roepingenoverleg. In het Aartsbisdom Utrecht is de viering op zaterdag 9 november, om 9.30 uur. Kardinaal Eijk is dan hoofdcelebrant tijdens een speciale viering in de Vredeskapel van de St. Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36). Belangrijk element in deze Nationale Roepingenweek is een icoon van de heilige Willibrord, de patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie.

Lees verder