Ariënsinstituut > Nationale Roepingenweek: 5-11 november

Nationale Roepingenweek: 5-11 november

Voor het vijfde jaar op rij organiseert de R.-K. Kerk in Nederland een Nationale Roepingenweek. Van zondag 5 t/m zaterdag 11 november zijn er in elk bisdom en bij verschillende religieuze gemeenschappen activiteiten of vieringen waarin de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven centraal staat. Zo houden diverse seminaries, ordes en congregaties en nieuwe bewegingen Open Dagen. Ook het Ariënsinstituut in Utrecht nodigt van harte jonge mensen uit die erover denken of het priesterschap wellicht iets voor hen is.

De officiële start van de Nationale Roepingenweek is op zondag 5 november, maar op zaterdag 4 november zijn leden van het Interdiocesaan Roepingen Overleg (IRO) en seminaristen al aanwezig bij de Katholieke Jongerendag in Veenendaal waar zij onder meer over hun eigen roeping zullen vertellen.

Rector Kuipers over de Roepingenweek: “We hopen dat onze parochies en geloofsgemeenschappen meer en meer mogen uitgroeien tot plaatsen waar de vreugde van het Evangelie met elkaar gedeeld wordt, waar het gesprek over roeping wordt gevoerd en waar degenen die zich geroepen weten echt gehoord en gezien worden. Om dit alles te faciliteren, heeft de Roepingenraad materiaal samengebracht voor het opzetten van een geloofsgesprek.”

Doel van deze speciale week is het fundamentele belang te benadrukken van bijzondere roepingen voor de Kerk. Dat gebeurt jaarlijks op Roepingenzondag, maar deze dag komt door de viering van de Eerste Heilige Communie en andere zaken steeds meer onder druk te staan. Daarom een hele week op een ander moment in het jaar, namelijk rond het hoogfeest van de heilige Willibrord, patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie en het Aartsbisdom Utrecht.
Kuipers: “Tijdens deze Nationale Roepingenweek is het gebed om roepingen een van de belangrijkste pijlers. Om in uw persoonlijk gebed en de liturgische vieringen aandacht aan roepingen te kunnen geven, is in de loop van de jaren veel gebedsmateriaal samengebracht.”

Jonge mannen die in de Nationale Roepingenweek kennis willen maken met de priesteropleiding van het Ariënsinstituut zijn van harte welkom tijdens de Meeleefdagen. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met rector P. Kuipers: rector@ariensinstituut.nl.