Ariënsinstituut > Diocesane Roepingenraad uitgebreid

Diocesane Roepingenraad uitgebreid

De Utrechtse aartsbisschop kardinaal Eijk heeft de Diocesane Roepingenraad uitgebreid met twee nieuwe leden: de vorig jaar tot priester gewijde Gauthier de Bekker (1991) en kandidaat-priester Paulus Tilma (1992). In de Roepingenraad was in de afgelopen periode een aantal vacatures ontstaan.

De Diocesane Roepingenraad is nu als volgt samengesteld:

  • P. Kuipers pr., voorzitter (rector priesteropleiding Ariënsinstituut)
  • J.G.M. Pauw pr. (vicaris voor jeugd/jongeren en catechese en pastoor parochie Maria Laetitia)
  • G.J.J.S. de Bekker pr. (parochievicaris samenwerkende parochies Heilig Kruis en H. Lebuinus)
  • P.J.W. Tilma (kandidaat-priester parochie Maria Laetitia)
  • Y.J. Saris (pastoraal werker parochie Licht van Christus)
  • R.L. Enthoven (Dienst Communicatie Aartsbisdom)