Ariënsinstituut > Tweede Roepingenweek deels in digitale vorm

Tweede Roepingenweek deels in digitale vorm

Voor het tweede jaar op rij organiseerde de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een Nationale Roepingenweek. Van zondag 1 t/m zaterdag 7 november was er in elk bisdom en bij verschillende religieuze gemeenschappen in het land een activiteit of speciale viering waarin de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven centraal stond. Vanwege de coronamaatregelen was een deel van het programma in digitale vorm of (ook) via livestream te volgen. In het Aartsbisdom Utrecht was de diakenwijding van Paulus Tilma het sluitstuk van deze bijzondere week. De speciale icoon van Willibrord en scènes uit zijn leven had tijdens de wijding dan ook een prominente plaats.

Doel van deze week is het fundamentele belang van religieuze roepingen voor de Kerk te benadrukken. Rector Patrick Kuipers van de Utrechtse priesteropleiding het Ariënsinstituut en voorzitter van het nationale Roepingenoverleg: “Dat gebeurt jaarlijks natuurlijk ook op Roepingenzondag, maar deze dag komt door de viering van de Eerste Heilige Communie en andere zaken steeds meer onder druk te staan. Daarom nu een hele week op een ander moment in het jaar, namelijk rond het hoogfeest van de heilige Willibrord, patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie en het Aartsbisdom Utrecht.” Aan de parochies in het Aartsbisdom Utrecht was gevraagd om in de vieringen tijdens de eerste week van november aandacht te schenken aan de noodzaak van het gebed om roepingen. “Want als we als gelovigen niet vragen om nieuwe roepingen, zal de Heer ze ook niet geven. Vandaar deze speciale gebedsestafette in de zeven bisdommen en bij de religieuzen. Willibrord is een blijvend voorbeeld, omdat ook hij in lastige omstandigheden moed bleef houden en het geloof verspreidde. Daarvoor zijn de komende jaren priesters, diakens en religieuzen broodnodig,” aldus Kuipers.
In het Aartsbisdom Utrecht startte de gebedsestafette op zondag 1 november tijdens de hoogmis van Allerheiligen in de St. Catharinakathedraal. Tijdens alle vieringen die week stond de icoon van de heilige Willibrord centraal en werd het speciale gebed om roepingen gebeden.

Eén van de deelnemende religieuze gemeenschappen waren de Trappistinnen in Abdij Koningsoord bij Arnhem. Zij plaatsten tijdens de Roepingenweek dagelijks een bericht op hun website over roeping / je levensweg met God. Ook werd elke dag in de Vespers een voorbede over roepingen gebeden, die online kon worden meegebeden. Bovendien was er op 7 november de mogelijkheid online in gesprek te gaan met één of meer van de zusters over het zoeken van Gods unieke weg voor ieder van ons. “Gevoelens van roeping tot het religieuze leven kunnen heel verwarrend zijn,” aldus de zusters. “Je denkt dat God je misschien wel roept om je hele leven aan Hem te wijden, als broeder of zuster. Het ene moment weet je het zéker, het andere moment denk je: ‘Nee, toch niet… of wel?’ Op een gegeven moment zul je íets moeten doen: het laten vallen, of de stap zetten om te onderzoeken of het inderdaad jouw weg is. Het is goed om dan contact op te nemen met een priester of met de novicenmeester of novicenmeesteres van een klooster. Zij kunnen je helpen om te onderscheiden of het religieuze leven iets voor jou zou kunnen zijn.”
Ook vanuit Jong Aartsbisdom (JA) werd aandacht besteed aan de Roepingenweek: de leden van het JA-team plaatsten op Facebook korte getuigenissen over hun roeping in het leven: bijvoorbeeld hun baan in het onderwijs of de gezondheidszorg maar ook hun vrijwilligerswerk.